Ocenili inovácie roka

Centrum vedecko-technických informácií SR udelilo ocenenia za inovácie roka. Tými sa stali projekty: Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom a Kapsulový endoskop.
Ján Lauko 30.10.2018
Ocenili inovácie roka

Autorom projektu Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom je kolektív z Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Andreja Dubčeka.

 

Ekologické zhodnotenie vedľajšieho produktu

Darina Ondrušová, Mariana Pajtášová a Ivan Labaj vytvorili pre gumárenský priemysel špeciálnu elastomérnu zmes na báze prírodného kaučuku, v ktorej sú sadze nahradené alternatívnym plnivom z vedľajšieho produktu v energetike.

„Ide o ekologické zhodnotenie vedľajšieho produktu z odsírovania spalín v energetike, ktorý slúži namiesto sadzí. Výsledný produkt si zachováva optimálnu tvrdosť, avšak omnoho vyššiu odrazovú pružnosť a vykazuje zlepšenie mnohých vlastností, najmä nízky valivý odpor. Jeho ďalšou pridanou ekologickou hodnotou je, že do takejto zmesi už nie je potrebné aplikovať žiadne zmäkčovadlá, a bonusom je aj ekonomický efekt, keďže použité alternatívne plnivo má nižšiu cenu,“ vysvetlila Lucia Petríková z kancelárie rektora Trenčianskej univerzity Andreja Dubčeka. Ako dodala, nový ekologický materiál s vylepšenými vlastnosťami možno využiť na výrobu plných kolies pre transportné zariadenia, ale najmä na výrobu pneumatík.

 

Lepšia diagnostika

Projekt Kapsulový endoskop je dielom Ivana Martinčeka zo Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho technológia zlepší diagnostiku pacientom pri endoskopickom vyšetrení. „Profesor Martinček je človek ,zapálený‘ pre praktickú vedu. Dôkazom tohto tvrdenia je i jeho technológia, ktorú až do štádia funkčného prototypu vyvinul na základe vlastnej návštevy u lekára a nedostatočnej úrovne odpovedí na jeho otázky, ktorá vyplývala z absencie vhodnej vyšetrovacej technológie. Ocenili sme predovšetkým to, že postupoval už vo fáze výskumu podľa pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pre možné uplatnenie technológie v praxi. Značnú pozornosť venoval prototypizácii a optimalizácii zariadenia,“ priblížila Mária Pospíšilová z Centra vedecko-technických informácií SR.