Pápež František posiela odkaz mladým

Kráčať pre dôstojnosť je názov posolstva, v ktorom sa Svätý Otec obracia najmä na mladých ľudí, „misionárov ľudskej dôstojnosti“.
VN SK 23.02.2023
Pápež František posiela odkaz mladým

V deň liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity poslal pápež František mladým odkaz, aby nezabúdali na dôstojnosť. Ilustračná snímka: profimedia.sk

Posolstvo vydal pápež František pri príležitosti 9. medzinárodného dňa povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, pričom8. február je zároveň deň liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity, patrónky zotročených.

ONLINE PÚŤ MODLITBY

V Ríme sa tento rok zišla pätnásťčlenná delegácia mladých z celého sveta na týždennom formačnom stretnutí. Súčasťou bola aj takzvaná online púť modlitby a reflexie, do ktorej sa zapojili veriaci z viac než 30 krajín sveta vrátane bývalých obetí obchodovania s ľuďmi.

„Obraciam sa osobitne na vás mladí: povzbudzujem vás, aby ste sa starali o dôstojnosť. O tú vašu i o dôstojnosť každého človeka, ktorého stretnete,“ vyzýva Svätý Otec. Vo videu zároveň vysvetľuje, že zotročovanie ľudí narastá alarmujúcou rýchlosťou.

NIČENIE DÔSTOJNOSTI

„Obchodovanie s ľuďmi znetvoruje dôstojnosť. Vykorisťovanie a podrobovanie si ľudí obmedzujú slobodu a robia z osôb predmety na použitie a odhodenie. Systém obchodovania s  ľuďmi využíva nespravodlivosť a nerovnosti, ktoré nútia milióny ľudí žiť v podmienkach zraniteľnosti,“ poukazuje Svätý Otec.

Zároveň upozorňuje, že ľudia zbedačení hospodárskou krízou, vojnami, klimatickými zmenami a veľkou nestabilitou sa dajú ľahko získať. Obchodovanie s ľuďmi „postihuje najmä migrantov, ženy a deti, mladých ľudí, ako ste vy, ľudí so snami a túžbou žiť dôstojne.

Vieme, že žijeme v ťažkých časoch, ale práve v tejto realite sme všetci, osobitne však mladí, povolaní spojiť svoje sily a utkávať siete dobra, aby sme šírili svetlo, pochádzajúce od Krista a z jeho evanjelia“.

BUĎTE POŽEHNANÍM

Mladým ľuďom angažujúcim sa v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorí sa zišli v Ríme, odovzdali symbol svetla, s poslaním stať sa „misionármi ľudskej dôstojnosti“. Takto bol inaugurovaný osobitný rok zapojenia mladých, ktorý bude trvať do 8. februára 2024, pripomína Svätý Otec.

„Chráňte toto svetlo a  budete požehnaním pre ostatných mladých ľudí. Neustávajte v hľadaní spôsobov, ako premeniť našu spoločnosť a predísť tejto hanebnej pohrome, ktorou je obchodovanie s ľuďmi.“

Pápež ďalej mladých pozýva, aby budovali kultúru stretnutia, ktorá by „viedla ku konverzii sŕdc a inkluzívnych spoločností, ktoré by boli schopné chrániť práva a dôstojnosť každej osoby“.