Pápež opäť medzi mladými

Svätý Otec František navštívil koncom apríla Maďarsko. Ani počas tejto apoštolskej cesty nezabudol na mladých, s ktorými sa stretol, aby ich povzbudil. „Ježiš z nás robí skutočných ľudí.“

Miroslava Gromanová VNSK 11.05.2023
Pápež opäť medzi mladými

Svätý Otec sa stretol s mladými z Maďarska. Snímka: profimedia.sk

„Každý z vás je pre Ježiša vzácny a nikto vám nemôže vziať miesto v dejinách Cirkvi a sveta, robte to, čo môžete,“ povedal pápež František počas stretnutia s maďarskou mládežou v športovej hale Lászlóa Pappa.

Priznal, že mladosť je časom veľkých otázok a veľkých odpovedí. Je však dôležité neprijímať ľahké alebo vopred pripravené odpovede, ale prijať výzvu života s Ježišom. Na stretnutí vystúpilo viacero mladých ľudí, ktorí sa podelili o svoje svedectvo a práve na ne nadviazal Svätý Otec.

MAŤ CIEĽ A TRÉNOVAŤ

Ubezpečil ich, že Ježiš sa teší, keď dosahujeme vznešené ciele, neznehodnocuje mladícke sny, ale zvyšuje latku našich túžob, a zdôraznil potrebu tréningu. Je potrebné mať vysoký cieľ a trénovať. „Cítiš, že je úžasné milovať Pána, vytvoriť veľkú rodinu, pomáhať ľuďom v núdzi? Nemysli si, že sú to nedosiahnuteľné túžby, ale investuj do veľkých životných cieľov.“

Ako teda trénovať a čo tým pápež František myslel? Aj na to mladým hneď dáva odpoveď. „V dialógu s Ježišom, ktorý je najlepším možným trénerom. Počúva ťa, motivuje ťa, verí v teba, vie, ako z teba dostať to najlepšie. A vždy ťa pozýva, aby si hral tímovo: nikdy nie sám, ale s ostatnými, v spoločenstve.“

Opäť zdôraznil, aké je dôležité byť v spoločenstve. A že všetko je ľahšie, ak sme na čokoľvek aspoň dvaja.

SILA TICHA

Ticho. Druhá dôležitá vec v každodennom živote, ktorú pápež František zdôraznil. Ticho je bránou modlitby a modlitba je bránou lásky. Dnes sa za všetkým len ženieme, všetko chceme mať rýchlo a byť rýchli, ale to nie je to, čo Boh chce.

„Ticho je terénom, kde sa môžu pestovať prospešné vzťahy, pretože nám umožňuje zveriť Ježišovi to, čo prežívame, priniesť mu tváre a mená, zveriť mu svoje bolesti, predstaviť mu svojich priateľov a pomodliť sa za nich.“ Ostať v tichu, aby sme sa zastavili. Aby sme si prečítali slová evanjelia a chválili Boha, a tak našli aj pokoj v srdci.

„Ticho však neznamená byť prilepený na mobilné telefóny a sociálne siete; nie, žiadam vás: život je skutočný, nie virtuálny, neodohráva sa na obrazovke, ale vo svete.“

Žiť s Pánom, stretnúť sa s ním v modlitbe a odovzdať mu svoje slabosti. Nedržať Boha mimo srdca. „Ježiš nás svojimi otázkami, svojou láskou, svojím Duchom vnútorne skúša, aby z nás urobil skutočných ľudí. A dnes je veľká potreba skutočných ľudí!“