Pápež zveril mladým náš spoločný domov

Svätý Otec vyzval na 4. ročníku Františkovej ekonomiky v Assisi mladých ľudí, aby sa angažovali za ekonomický systém, ktorý sa stará o spoločný domov a ponúka priestor všetkým, a najmä chudobným.
Vatican News 21.10.2023
Pápež zveril mladým náš spoločný domov

Svätý Otec na stretnutí s mladými v Assisi minulý rok. Tentoraz sa pripojil online, keďže v Ríme prebieha synodálne stretnutie. Snímka: profimedia.sk

„Ekonomika, ktorá zabíja, vylučuje, znečisťuje, produkuje vojnu, nie je ekonomikou,“ prihovoril sa pápež František vo svojom posolstve mladým ekonómom, podnikateľom a podnikateľkám z celého sveta, ktorí sa v piatok 6. októbra zišli online i osobne vo Svätyni zrieknutia šiat sv. Františka (Santuario della Spogliazione) v Assisi.

Účastníkom stretnutia Františkova ekonomika zdôraznil, že „nákup a predaj zbraní na účely konfliktov, zarábanie na najzraniteľnejších a najbezbrannejších, ako sú tí, ktorí opúšťajú svoju vlasť pri hľadaní lepšej budúcnosti, alebo využívanie zdrojov a národov, oberanie ich o pôdu a zdravie sú choroba – je to zvrátenosť samotnej ekonomiky a jej poslania“. Podľa pápeža ide o aroganciu a násilie, z ktorého by sme sa mali vyslobodiť.

EKONOMIKA ZEME A KRÁČANIA

Svätý Otec František navrhuje mladým ľuďom, ktorí sa v súčasnosti snažia bojovať proti nerovnosti a  environmentálnej kríze uprednostňovaním domorodých ekonomík a potravinovou samostatnosťou, aby brali do úvahy „ekonomiku zeme“ a „ekonomiku kráčania“.

Teda aby dbali na vzťahy, na mestá, ktoré obývame, na naše korene. Pápež mladých pozýva, aby sa usilovali byť „ženami a mužmi pokoja“ a prostredníctvom ekonomiky sa starali o spoločný domov. To nebude možné, ak „nebudeme mať pohľad, ktorý vidí svet počnúc perifériami, pohľad na vylúčených, na tých posledných“.

INTEGRÁLNA EKONOMIKA

V tejto súvislosti odporúča vytvoriť priestor na pohľad žien, ktoré „nás podnecujú hľadieť menej na tovar a viac na vzťahy, menej na peniaze a viac na prerozdeľovanie, viac pozornosti venovať tým, čo nemajú, viac konkrétnosti a menej abstrakcie“.

Svätý Otec v posolstve uvádza aj integrálnu ekonomiku, „ktorá sa robí s chudobnými a pre chudobných“, teda pre vylúčených, neviditeľných, tých, ktorí „nemajú hlas, aby ich bolo počuť“.

A vyzýva mladých, aby hľadali „chyby histórie“ a angažovali sa v „ekonomike s chudobnými, aby boli aktívni“. Na záver povzbudzuje, aby sa nebáli napätia a konfliktov. „Milí mladí, snažte sa ich prekonávať a byť každý deň ľudskejšími. Zverujem vám úlohu starať sa o spoločný domov. Majte odvahu kráčať vpred.“