Prázdne miesta v srdci vypĺňajú Božou láskou

Ženy, ktoré sa hlásia do ženskej pôstnej výzvy, chcú získať spoločenstvo a hlbší vzťah s Bohom. Po čase sa stanú vnímavejšími a citlivejšími voči sebe, Bohu i okoliu.
Barbora Kullačová 24.02.2024
Prázdne miesta v srdci vypĺňajú Božou láskou

Ženám, ktoré sa zapoja do Exodu 90, ide o získanie spoločenstva a hlbšieho vzťahu s Bohom. Ilustračná snímka: unplash.com/Hannah Busing

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi...“ (Lk 1, 46 – 55). Tieto vznešené slová zazneli z Máriiných úst počas návštevy v Zachariášovom dome. Slová, ktoré vyjadrujú veľkú lásku a bázeň voči Bohu a ktoré nikto okrem nej nevedel tak dokonale, úprimne a pokorne vysloviť.

Ženský program pôstnej výzvy je inšpirovaný Exodom 90 pre mužov a založený na každodennom velebení Boha aj v tých najmenších veciach. Je to čas, keď sa ženská duša zameriava na oblasti chaosu, prázdnoty a závislosti a tieto miesta vypĺňa láskou Najvyššieho.

PRAVÁ PODSTATA

Niektorí ste už možno zakúsili, že počas deväťdesiatdňovej cesty sa plnia rôzne, niekedy aj náročné úlohy v duchovnej a telesnej oblasti, teda v oblastiach mnohých našich predsavzatí.

Zoznam výziev však nie je prvoradý, pretože program neponúka len dobrý pocit zo splnených úloh či získanie disciplíny, ale má viesť k hlbšiemu vzťahu s Bohom a k vytvoreniu spoločenstva ľudí.

PROCES A CIEĽ

Spomínané úlohy však nemôžeme vylúčiť z programu len preto, že cieľom je vzťah s Bohom a spoločenstvo. Práve naopak, cesta k cieľu by mala viesť cez zoznam výziev, ktoré naše srdce najprv premenia. Cieľ od procesu teda jednoducho nemôžeme oddeliť.

Ak by sme sa zamerali len na túžbu získať spoločenstvo a Boha, bolo by to pekné, no po čase by sme zistili, že bez vykonania určitej aktivity by sme sa k cieľu nikdy nepriblížili.

Niečo podobné platí, aj keď sa celou svojou mysľou zameriame len na škrupulózne plnenie úloh. Na začiatku môžeme mať dobrý pocit z toho, že sa nám darí, ale neskôr by bez hlbšieho cieľa prišlo znechutenie a demotivácia.

Pred samotným zapojením do výziev je preto dôležité zamyslieť sa nad skutočným dôvodom, kvôli ktorému sa chceme v programe angažovať.