Rezort školstva poslal peniaze na internáty

Verejné vysoké školy dostali od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na konci júna finančné prostriedky na rekonštrukciu internátov.
Ján Lauko 10.07.2018
Rezort školstva poslal peniaze na internáty

Celkovo bolo vyhradených 20 miliónov eur, čo by malo znamenať najrozsiahlejšiu opravu ubytovacích zariadení pre vysokoškolských študentov. Prostriedky na obnovu by sa podľa informácií agentúry TASR mali využiť na rekonštrukcie internátov v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Ružomberku, Komárne a vo Zvolene.

Najviac financií bolo z celkovej sumy vyhradených pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ktorá dostala 3 956 793 eur. Ďalšej bratislavskej škole, Univerzite Komenského, bola vyčlenená čiastka 3 150 917 eur. Tretiu najvyššiu sumu získala Technická univerzita v Košiciach, ktorej ministerstvo poslalo tri milióny eur. Milión eur a viac dostali ešte Technická univerzita vo Zvolene (1 805 000 eur), Prešovská univerzita v Prešove (1 500 000 eur), Žilinská univerzita v Žiline (1 041 351 eur), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1 038 000 eur), Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave (obe milión eur).

Príspevok na opravu internátov získali tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (600 000 eur), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (540 000 eur), Katolícka univerzita v Ružomberku (506 000 eur), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (495 939 eur), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (237 000 eur), Univerzita J. Selyeho v Komárne (50 000 eur), Akadémia umení v Banskej Bystrici (30 000 eur), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (27 000 eur) a Trnavská univerzita v Trnave (22 000 eur).

V rokoch 2019 a 2020 by podľa slov premiéra Petra Pellegriniho malo ísť na rekonštrukcie ďalších 30 miliónov eur. Študentská rada vysokých škôl, ktorá dlhodobo kritizuje stav slovenských internátov a slabú finančnú podporu zo strany štátu, uviedla, že plnenie tohto sľubu bude sledovať. Takisto chce pracovať na ďalšom rozvoji internátov.