Silvestrovalo sa i v Domčeku

Vyše 400 mladých zo všetkých kútov Slovenska - od Bratislavy po východ - strávilo posledné dni roka v Pavlovciach nad Uhom. Silvestrovská púť sa konala od 28. decembra 2018 do 1. januára 2019 a už tradične ju pripravilo Pastoračné centrum Anny Kolesárovej.
Denisa Lukáčová 15.01.2019
Silvestrovalo sa i v Domčeku

Silvestrovskej oslave predchádzala už tradičná duchovná obnova. Začala sa v piatok svätou omšou a pokračovala počas celého víkendu.

Jej súčasťou boli prednášky, zdieľania v skupinkách, púť k relikvii blahoslavenej Anny Kolesárovej do Vysokej nad Uhom, sväté omše či modlitby v duchu Taizé.

Prednášajúcim bol Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej, hosťom Marek Husovský, šperkár a autor relikviára blahoslavenej. Mladým poprial, aby boli slobodní a robili to, čo vychádza z ich srdca.

Príbeh príbehu príbehov
To bola téma poslednej minuloročnej púte, lebo príbeh blahoslavenej Anny mení príbehy mnohých.

Presvedčili sme sa o tom aj počas živého betlehema v predvečer posledného dňa v roku. Mladí stvárňovali nielen Máriu či Jozefa, ale aj slovenských blahoslavených Annu Kolesárovú, Titusa Zemana a Zdenku Schelingovú.

Silvester 2018
Začal sa prednáškou kňazov Ľuboša Laškotyho, Matúša Reinera a Tomáša Tuptu o múdrom, čistom a živom srdci.

„Keď človek žije múdro a má čisté srdce, musí doň prísť život,“  zdôraznil kňaz Matúš Reiner. V duchu tohto tria nasledoval príjemný čas strávený v skupinkách.

Popoludnie patrilo príprave na silvestrovský večer. Účastníci sa rozdelili do niekoľkých skupín, a tak každý z nich svojimi schopnosťami a darmi priložil ruku k dielu. Stravovacia služba sa postarala o chutnú večeru, upratovacia o poriadok, tvorivá o výzdobu, spevácka o hudbu počas svätej omše, orieškári pripravovali malé prekvapenia. Silvestrovský program bol napokon v réžii koledníkov a „show tímu“.

Večer vyvrcholil spoločnou svätou omšou, písaním listov vďaky človeku roku 2018 a adoráciou. Mladí tak vkročili do nového roka v Božej prítomnosti s modlitbou chvály a so vzdávaním vďaky - aj za výnimočný rok blahoslavenej Anny Kolesárovej.

A potom nasledovala silvestrovská párty, zábava a tancovačka. Bez alkoholu, lebo pravá a úprimná radosť pramení z Krista.

Púť ukončila na Nový rok svätá omša, po ktorej sa mladí rozišli do svojich domovov. Plní pokoja, nových priateľstiev a povzbudení príbehom blahoslavenej Anny Kolesárovej.

„Dalo mi to prekvapivo veľa. Mnohé veci som už počula, no pre moje srdce bolo dôležité počuť to znova a zamyslieť sa, aký príbeh mi píše Boh,“ vyjadrila sa účastníčka Veronika Štefančíková.