Škola, ktorá privádza mladých k viere

Cirkev v USA čelí veľkej výzve vo vzťahu k mladým. Medzi tamojšou generáciou Z – čo sú ľudia narodení medzi rokmi 1997 až 2012 – výrazne narastá ateizmus. Zistila to národná výskumná organizácia Barna Group ešte v roku 2018, podľa ktorej je percentuálne zastúpenie ateistov v generácii Z dvojnásobne vyššie ako u dospelých Američanov.
Ján Lauko 18.06.2021
Škola, ktorá privádza mladých k viere

Na jezuitskej škole v Tampe sa vybudovala medzi študentmi kultúra zdieľania katolíckej viery. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Jezuitská škola v Tampe v štáte Florida sa však tomuto trendu celkom úspešne stavia na odpor. V máji totiž až 22 jej študentov prijalo sviatosti iniciácie do Katolíckej cirkvi. Štrnásti z nich boli pokrstení, keďže dovtedy vyrastali bez vyznania.

Ďalších osem bolo pokrstených v iných kresťanských denomináciách, no teraz prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia, prijali sviatosť birmovania a sväté prijímanie.

Keďže na cirkevné školy v USA chodí aj mnoho nepokrstených, ktorých tam rodičia posielajú v presvedčení, že ich ratolesti dostanú lepšie vzdelanie, viacerí študenti si pri svojich rovesníkoch nájdu popri štúdiu cestu ku katolíckej viere.

Síce je tento ročník na jezuitskej škole v Tampe v počte nových veriacich katolíkov výnimočný, i v posledných rokoch na katolícku vieru prestúpilo priemerne päť až sedem jej študentov ročne. Ako to na tejto škole robia? Podľa jej hovorcu Peta Younga je všetko o kultúre.

„Naša škola postupne vybudovala kultúru aktívneho pozývania študentov k zdieľaniu katolíckej viery,“ uviedol Pete Young pre magazín America. Dôležitou súčasťou tejto kultúry sú takzvané skupiny učeníkov. Ide o niekoľko skupiniek po dvanásť študentov, ktorí sa stretávajú každý týždeň, aby hovorili o svojich vnútorných zápasoch s rôznymi neresťami a osobnými problémami.

Zároveň sa vzájomne povzbudzujú, aby každý z nich išiel do väčšej hĺbky pri modlitbovom rozhovore s Bohom. Významnú úlohu zohráva aj takzvaná rovesnícka služba. Tá spočíva v povzbudzovaní študentov, ktorí sú rešpektovaní svojimi rovesníkmi a majú medzi nimi prirodzenú autoritu, aby prevzali úlohu vodcu skupiny aj v náboženskom programe.

„Máme množstvo študentov vyšších ročníkov, ktorí berú svoju vieru vážne a sú veľmi horliví. Predstavujú dobrý príklad pre svojich rovesníkov i študentov nižších ročníkov,“ priblížil Jimmy Mitchell, vedúci školského kampusu. Jedným z tých, ktorí vďaka jezuitskej škole prijali katolícku vieru, je študent Luke Knight.

Rozvoj vzťahu s Bohom v modlitbe bol podľa neho tá najcennejšia časť jeho prechodu k Cirkvi. „Škola nám katolícku vieru postavila pred oči takým ľahko prístupným spôsobom, že si človek povedal, prečo to nevyskúšať. Stretnutie s toľkými skvelými veriacimi ľuďmi ma naozaj zmenilo,“ dodal Luke.