Stretko mariánskej mládeže

Združenie mariánskej mládeže (ZMM) je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí kráčajú za Kristom pod ochranou Panny Márie.
Pavol Kall 26.01.2023
Stretko mariánskej mládeže

Na stretnutí zhodnotili uplynulý rok, plánovali budúce podujatia a popritom sa spolu dobre zabavili. Snímka: s. Karitas Grobarčíková

Formácia detí a mladých, ktorí patria do tohto združenia, sa koná počas pravidelných týždenných stretiek. Formáciou ich sprevádzajú animátori, ktorí sa ich snažia viesť v kresťanskom, ľudskom, mariánskom a vincentskom duchu.

V rámci združenia sa každoročne uskutočňujú rôzne zaujímavé duchovné podujatia, ako sú letné tábory, animátorské kurzy, duchovné obnovy, športové dni, celonárodné stretnutia, vincolympiády a rôzne iné aktivity.

HODNOTILI ROK 2022

Na jednom z pracovných stretnutí sa v januári stretli zástupcovia z oblastných a miestnych spoločenstiev z celého Slovenska. Spoločne hodnotili uplynulý rok 2022, ktorý bol plný zaujímavých aktivít. Na nich mali s mladými možnosť vytvárať spoločenstvo, ktoré si priala sama Panna Mária.

Dôležitou súčasťou bolo plánovanie budúcich akcií, ktoré môžu členovia združenia uskutočniť aj vďaka sestrám vincentkám a pátrom vincentínom.

Účastníkom sa prihovoril páter Ondrej Skočík, národný direktor Združenia mariánskej mládeže, sestra Karitas Grobarčíková, koordinátorka združenia, a Milan Kováč, predseda združenia.

Všetkých povzbudili do horlivej činnosti pre deti a mládež, ale aj pre chudobných. Vyjadrili vďaku všetkým mladým, bez ktorých by sa mnohé akcie nemohli uskutočniť.

JEDNA VEĽKÁ RODINA

Vedúci miestnych spoločenstiev mali možnosť počas stretnutia predstaviť ostatným účastníkom činnosť spoločenstva, do ktorého patria a ktoré funguje v ich farnostiach. Tak sa navzájom povzbudili vo viere a zároveň si vymenili aj nové nápady na aktivity či podujatia.

Pracovné stretnutia sa tento rok konali pre západné Slovensko v Nitre, pre stredné Slovensko v Lokci, kde sa súčasne uskutočnil aj animátorský kurz pre budúcich animátorov, a v Košiciach pre východné Slovensko, kde si okrem plánovania akcií zvolili svojich nových zástupcov.

Počas stretnutí sa všetci utvrdili v tom, že Združenie mariánskej mládeže je jedna veľká rodina, ktorá si vždy rada a vo všetkom pomáha.