Študenti sa učili jazykovej rozmanitosti

Národy celej Európy si každoročne 26. septembra pripomínajú Európsky deň jazykov.
TK KBS 26.09.2018
Študenti sa učili jazykovej rozmanitosti

Aj na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom si v tento deň užili jazykovú rozmanitosť. Triedne kolektívy mohli počas jednej vyučovacej hodiny „navštíviť“ hneď 10 krajín, dozvedieť sa nové zaujímavosti a naučiť sa niekoľko viet v jednotlivých jazykoch. „Veľké poďakovanie patrí dvadsiatim dobrovoľníkom, vďaka ktorým mohli ostatní študenti ,precestovať‘ Nórsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko,“ priblížila Ema Jarošová, učiteľka na humenskom gymnáziu.