Troška do rožka 26/2018

Čo si ako prvé všimneš pred začiatkom svätej omše? Ľudí, ktorí vchádzajú dnu s úsmevom?
26.06.2018
Troška do rožka 26/2018

Deti, ktoré pobehujú okolo? Pani, ktorá prišla pekne oblečená? Alebo ľudí, ktorí počas celej bohoslužby ani nevstúpia dnu, ale ostanú počas celého slávenia vonku? Kde sa takýmto pozorovaním väčšinou dostaneš?

Skús si teraz sám pre seba priznať: hodnotíš ľudí na svätej omši podľa ich výzoru, oblečenia, miesta, toho, kde sedia, alebo kedy prišli?

Je veľmi ľahké odsúdiť kohokoľvek, kto sa nám nepozdáva. Možno si myslíš, že tvoje zazeranie na iných nikoho neruší. Ale čo ak práve kvôli tvojmu prístupu sa niekto necíti na svätej omši dobre?

Čo ak tvoje chmúrenie sa na malé dieťa odradilo pochybujúcu mamu vo viere prísť nabudúce na slávenie svätej omše? Alebo čo ak tvoje posudzovanie mladých, ktorí nikdy nezažili dotyk Boha, pohoršia tvoje ironické poznámky na ich postávanie vonku? Súdiť iných je pre nás také ľahké.

Myslíme si, že každého poznáme a všetko o ňom vieme. No veľmi sa mýlime. Nechajme súdenie na Boha. On pozná srdce každého z nás. Pre každého má svoj vlastný plán a vlastnú cestu. Sám to potvrdzuje aj svojimi slovami: „Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7).

A napokon, svätá omša nie je akási VIP oslava len pre vyvolených. Prijmi na nej každého, aj keď to nie je vždy ľahké. A to ostatné už nechaj na Boha.

Modlime sa teda za seba navzájom, aby sme už tu na zemi dokázali vytvárať Cirkev, ktorá sa navzájom miluje a prijíma.

Betka Šutková, mediálna pracovníčka