Troška do rožka 30/2018

24.07.2018
Troška do rožka 30/2018

Aj keď matematika nepatrí medzi obľúbené vyučovacie hodiny, je to jeden z prvých a najdôležitejších predmetov, ktoré sa v škole učíme. Čísla, rovnice, grafy či iné vedomosti z matematiky nás totiž sprevádzajú po celý život. Neustále pripočítavame, odpočítavame, delíme aj násobíme. Ale čo taká geometria? Ak práve neštudujete technický odbor, všetky kružnice, úsečky alebo vzorce púšťate z hlavy. Spomínate si ešte, ako ste pomocou kružidla rysovali uhol? A pritom existuje jeden, ktorý ani nemusíte rysovať a predsa ho využívate každý deň. Pri rozhodovaní sa, pri rozhovoroch s priateľmi a dokonca aj pri písaní na sociálnych sieťach.

Je to uhol pohľadu. Na každú situáciu sa totiž dá pozrieť dvojako. Poznáte ten príklad s optimistom, pesimistom a pohárom vody naplneným do polovice? Optimista videl pohár ako poloplný, zatiaľ čo pesimista ako poloprázdny. Presne takto sa dá pozrieť na každý moment a každú situáciu, v ktorej sa musíme rozhodnúť alebo povedať svoj názor. Je ľahké kritizovať, všetko ohundrať a prenášať zlú náladu na okolie. O to ťažšie je pozrieť sa na vec z iného uhla pohľadu, viac optimisticky a s úsmevom, aj keď si to občas vyžaduje veľkú dávku sebazaprenia.

Iste, nie vždy je možné brať všetko s nadhľadom. Občas sme vystavení momentom, ktoré musíme brať také, aké sú a situáciu nemôžeme nijako zľahčiť. Ten krajší uhol pohľadu však nemusíme presne rysovať kružidlom ani pomocou uhlomera. Stačí sa na ľudí, situácie a veci okolo nás pozerať srdcom. Očami, ktorými sa na nás pozerá náš nebeský Otec. On sa neriadi predsudkami alebo momentálnou náladou. Sme predsa jeho milované deti. Starajme sa o každý kúsok dobra, ktorý do nás vložil a nezabudnime ho odovzdávať aj ľuďom okolo nás. Nech je pohár lásky v našich srdciach stále viac poloplný ako poloprázdny.

Lenka Novotná, absolventka PU v Prešove