Troška do rožka 43/2018

23.10.2018
Troška do rožka 43/2018

Už ubehlo pár desaťročí od momentu, keď bol mesiac október vyhlásený za mesiac úcty k starším. Počas tohto mesiaca sa konajú rôzne aktivity s dôrazom na vzdanie úcty hlavne starším generáciám ľudí za ich námahu a obetavosť. Chce sa tým tiež poukázať na dôležitú skutočnosť, že starnúci ľudia nepatria len na vedľajšiu koľaj, ale môžu mladším odovzdať mnohé skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho dlhého života.

Veľmi dobre to vystihujú aj nasledujúce slová, ktoré sa pripisujú známemu českému podnikateľovi Tomášovi Baťovi: „Keď som mal dvadsať rokov, myslel som si, že môj otec je najväčší hlupák pod slnkom. Keď som mal tridsať, hovoril som si – on vlastne až taký hlúpy nie je. A teraz, keď mám štyridsať a neviem, ako si s nejakým problémom poradiť, idem za ním a pýtam sa, ako by to na mojom mieste riešil on.“

Mesiac október sa však nazýva tiež mesiacom modlitby posvätného ruženca. Úcta k Panne Márii vyjadrená prostredníctvom tejto modlitby je veľmi úzko spojená aj s úctou voči Bohu.

Keď sa zamyslíme nad úctou či už k Bohu, alebo k ľuďom, zistíme, že má v našom živote veľmi významné miesto. Často však úcta v našom správaní chýba alebo je tento dôležitý prejav nášho vystupovania nesprávne chápaný. Úcte sa máme učiť, nezískame ju len tak.

Taktiež k nej máme vychovávať. A to najlepšie vlastným príkladom, teda úctivým správaním voči Bohu, blížnemu a sebe samému. Ak budeme mať úctu k Bohu, nebude pre nás problémom prejaviť úctu voči iným ľuďom aj v našich medziľudských vzťahoch. To, samozrejme, platí aj naopak. O to sa však musíme snažiť počas každého jedného dňa, ktorý nám dobrý Pán Boh dáva.

Tomáš Tomusko, kňaz Spišskej diecézy