Urobiť pár krôčikov bližšie k Bohu

Do ženského Exodu 90 sa zapojilo už mnoho žien a dievčat. Každá začínala svoj deň modlitbou a pokračovala dôkladným rozjímaním nad Svätým písmom, zdravým stravovaním či zrieknutím sa Instagramu, rôznych seriálov či filmov. Ženský Exodus 90 prináša aj ďalšie rôznorodé úlohy, no my sme sa najmä zamerali na konkrétne ženy a dievčatá, ktoré sa podelili o svoje zážitky z tejto 90-dňovej cesty.
Barbora Kullačová 22.02.2024
Urobiť pár krôčikov bližšie k Bohu

Snímka: Archív respondentky 

SIMONA HRABOŠOVÁ (28), redaktorka na materskej dovolenke

Prečo si sa zapojila do ženského Exodu 90? Čo ťa motivovalo?

Keď som počula o ženskej verzii programu, zdalo sa mi to ako dobrá príležitosť využiť potenciál, ktorý ako ženy (a mamy) máme, na malú duchovnú obrodu.

Urobiť pár krôčikov bližšie k Bohu a zintenzívniť svoje odpovede na Božie pozvania nielen v duchovnom živote. Veľkou motiváciou mi je určite aj každodenné odovzdanie sebazaprení na rôzne úmysly.

Zotrvávanie v častejšej modlitbe a zmysluplnejšie aktivity namiesto strácania času na sociálnych sieťach priniesli určite len pozitívne zmeny. Osobne na sebe vnímam, že potrebujem disciplínu, a program je tiež hľadaním správnej rovnováhy.

Aby sa „úlohy“ nestali len odškrtávaním políčok toho, čo dokážeme, ale zároveň, aby sme v tom neboli vlažné a ľahostajné.

Snímka: Archív respondentky 

MÁRIA BULÁKOVÁ (32), metodička Pápežských misijných diel

Priniesol ti ženský Exodus 90 zmeny do života?

V prvom Exode 90, ktorý som robila, som si uvedomila krehkosť „pôstu“. V niektorých disciplínach som si uvedomila, že hľadám samu seba, dokazovala som si, že ma to nepribližuje k Pánu Bohu ani k druhým. Ďalej som si uvedomila, že Pán Boh povoláva každého k inému pôstu.

Tým, že som Exodus robila sama, bolo to v niečom ľahšie a zároveň aj ťažšie – vzdať sa napríklad pôstu od jedla a nahradiť ho tým, do čoho ma Pán Boh vtedy naozaj pozýval. V druhom ženskom Exode sme boli viaceré a vstupovali sme doň aj s personalizovanými disciplínami, aby sme rástli v slobode Božích detí a láske.

Zároveň to bola taká veľká milosť mať pri sebe dievčatá, s ktorými sme to prežívali v takej pokore. Vtedy som prvýkrát pocítila túžbu byť sama sebou, aj so svojou nedokonalosťou, a nič neskrývať, dať dolu masku. To bol potom proces, ktorý trval ešte ďalší rok.

Snímka: Archív respondentky 

BOZHENA BERNÁDOVÁ (21), na materskej dovolenke

Ak sa ti na Exode nepodarilo niečo splniť, mala si zo seba zlý pocit?

Vedela som, že vo svojom živote chcem niečo zmeniť. Zo začiatku bolo jednoduché vykonávať a dodržiavať aktivity – bola som svedomitejšia v mnohých veciach, aj v modlitbe.

No po čase prišlo obdobie, keď to išlo ťažšie, a niekedy som sa naozaj cítila tými úlohami zotročená. Párkrát som sa aj bála priznať pred inými svoje neúspechy, hlavne, keď som videla, že im sa niečo podarilo a mne nie. Ale vďaka spoločenstvu a tomu, že aj iní povedali, čo sa im nepodarilo, som to vnímala ľahšie.

Koniec koncov, program je určený pre tých, ktorí chcú vo svojom živote niečo zmeniť, a i keď zmena nemusí byť stopercentná, je dôležité, že človek chce na sebe pracovať. Ja som sa napríklad začala viac venovať pohybovej aktivite, čo vnímam ako pozitívum.

Snímka: Archív respondentky 

PATRÍCIA RADIČOVÁ (21), študentka predškolskej a elementárnej pedagogiky na PF UK

Prečo by si ženám odporúčala zúčastniť sa na Exode 90?

Odporučila by som ho, pretože sa človek môže zaprieť v niektorých svojich nerestiach, pričom do toho nejde sám, ale so skupinou. Netreba sa však tváriť, že je to ľahké.

Zlozvyky, ktoré máme, nejdú dole ľahko, je to ťažké a prídu aj chvíle, keď chce človek prestať, vzdať sa. Ale keď už urobíš rozhodnutie a ideš do toho, je super vytrvať. Naučí to aj určitej zodpovednosti, vernosti, veď všetci smerujeme k nejakému povolaniu a každé učí vernosti, takže toto môže byť predpríprava.

Okrem vernosti zažije človek aj spoločenstvo, prekonávanie, vnútornú slobodu a pomáha mu to spoznávať samého seba. Určite to ale nie je pre všetkých. Ak by to malo niekoho odradiť od viery alebo znechutiť, tak radšej nech do toho nejde.