VĎAKA ZA ŠKOLU, HURÁ, LETO!

Ahoj, kamaráti!
– Dobromilka, pár dní nás delí od vykročenia či skôr vyletenia do prázdninových dní. Opúšťame školský rok s jeho starosťami i radosťami a pripravujeme prázdninové plány.
Martina Jokelová Ťuchová 22.06.2024
VĎAKA ZA ŠKOLU, HURÁ, LETO!

ILUSTRÁCIE: ĽUBA SUCHALOVÁ

– Správny čas sa na chvíľu zastaviť a s vďakou a prosbou sa obrátiť na nášho najlepšieho Priateľa, Svetlúšik.
– Priprav si spolu s nami pero, farbičky a do závaží balóna si dopíš (nakresli), za čo v uplynulom školskom roku ĎAKUJEŠ, a do plôšok balóna vpíš, na čo sa TEŠÍŠ cez prázdniny.

Celú detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.