Vítajú deti s Downovým syndrómom

Katolícka škola Immaculata Classical Academy v americkom meste Louisville (štát Kentucky) integruje študentov so špeciálnymi potrebami. Zdôrazňuje „vzdelávanie srdca“ a snaží sa čo najlepšie prispôsobiť schopnostiam každého študenta.
Denisa Lukáčová 23.01.2019
Vítajú deti s Downovým syndrómom

Škola založili v roku 2010 Michaelom a Penny Michalakovci, manželský pár, ktorý mal túžbu zapojiť ich dcéru Elenu s Downovým syndrómom do klasického vzdelávacieho procesu spolu s jej súrodencami.

Manželia chceli udržať svoje deti spolu bez toho, aby ohrozili kvalitu vzdelania či duchovnú formáciu. Časom do svojej rodiny s láskou prijali ďalšie tri deti s Downovým syndrómom a povedali tak svoje áno veľkému dobrodružstvu výchovy detí so špeciálnymi potrebami.

Vzdelávanie detí s Downovým syndrómom
Škola začínala s 19 študentmi, dnes ju tvorí niečo vyše 160. Deti a mladí so špeciálnymi potrebami tvoria 15 až 20 percent z celkovej kapacity školy.

„Klasické vzdelávanie je podľa môjho názoru tým najlepším vzdelaním pre dieťa so špeciálnymi potrebami, pretože je vzdelané vo všetkom, čo je krásne, pravdivé a dobré,“ povedala pre katolícku agentúru CNA zakladateľka školy Penny.

„Našou filozofiou je učiť každé dieťa tak, ako keby sme učili Kristovo dieťa,“ dodáva Penny.

Zakladatelia školy tvrdia, že si uvedomujú svoje jedinečné svedectvo a úlohu vo svete, kde sa potláčajú mnohé deti s Downovým syndrómom. S najväčšou pravdepodobnosťou by boli zbavené možnosti vzájomnej interakcie, vďaka dobrým ľuďom však dostávajú možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál, vzdelávať sa, komunikovať a formovať priateľstvá. 

Pro-life škola
Študenti školy sa spoločne zjednocujú v modlitbe za ukončenie potratov a ohlasujú, že potrat nie je liečbou Downovho syndrómu. 

„Modlitba je vzduch, ktorý dýchame. Každá trieda začína a končí deň modlitbou,“ povedala Penny.

Škola je zverená Panne Márii, ako aj svätému Maximiliánovi Kolbemu a svätej Jane z Arku.

Viera v akcii
Škola sa snaží o duchovné a sviatostné formovanie študentov. Pozýva ich, aby sa stali novodobými svätými. Povzbudzuje ich, aby praktizovali láskavosť a dobrotu aj za jej hranicami.

Školskej komunite nie je ľahostajný život v okolí – pomáha pri oprave starších domov, zapája sa do čistenia farností, kde počas sviatkov obohacuje sväté omše spevmi a hudbou.