Volejbalový turnaj mladých

Športovú halu Hotelovej akadémie v Prešove zaplnili v sobotu 4. marca mladí ľudia Košickej arcidiecézy. Zmerali si sily na volejbalovom turnaji.
Martin Ďurčo 16.03.2023
Volejbalový turnaj mladých

Volejbalový turnaj spojil mladých z desiatich farností Košickej arcidiecézy. Snímka: Martin Ďurčo

Arcidiecézne centrum pre mládež toto podujatie organizovalo už vyše desaťkrát a tento rok, po trojročnej prestávke, dalo opäť dokopy mládež z viacerých farností arcidiecézy. Záštitu nad turnajom prevzal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

„Vďaka Bohu, naši mladí sa zapájajú. Teším sa, že okrem duchovných podujatí máme aj tieto športové, kde sa nadväzujú priateľstvá, kde vidíme príklady a vzory. Je to inšpirácia na ďalšie snaženia a ďalší rast,“ povedal v úvode podujatia arcibiskup.

„Takže nech sa aj tomuto turnaju podarí vydať to najlepšie svedectvo o tom, že mladí si vedia nájsť čas aj na šport, aj na učenie, aj na debatovanie, aby dobre a osožne využili obdobie mladosti.“

TURNAJE, STRETNUTIA, PÚTE

Organizátor a moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež Ján Kulan hneď na úvod potvrdil, že atmosféra je výborná. „Na turnaj sa prihlásilo desať mužstiev. Celkovo 57 účastníkov z desiatich farností. Takže sa veľmi teším, že mladí prijali ponuku športovať.“

V centre sa podľa neho snažia budovať aj pekné medziľudské vzťahy a podujatia športového charakteru v tom veľmi pomáhajú. Počas roka ich ponúkajú niekoľko. „Už teraz chcem pozvať aj na stretnutie MIKE – MIništrantov Košickej arcidiecézy. Koná sa 24. júna a očakávame viac než 250 miništrantov.“

Koncom leta, 25. až 27. augusta, centrum pozýva aj na pešiu púť Frekvencia, ktorá smeruje z Prešova do Levoče. „V ponuke toho máme ešte omnoho viac, stačí sledovať naše internetové stránky.“

TOHTOROČNÍ ŠAMPIÓNI

Konečné víťazstvo vo volejbalovom turnaji nakoniec pripadlo farnosti Kurima. Na druhom mieste skončilo družstvo zostavené zo študentov Gymnázia sv. Moniky a na treťom mieste zástupcovia farnosti Prešov-Sekčov.

„Volejbalový turnaj organizuje ACM v Košiciach raz za rok. Cieľom je vytvoriť priestor na stretnutie mladých ľudí pri zmysluplných aktivitách a zároveň nadväzovať vzťahy. Aj takýmto spôsobom – dodržiavaním pravidiel a tímovou spoluprácou – formujú svoju osobnosť,“ dodal Ján Kulan.

Mladí z rôznych farností si naplno užili športový deň a zároveň sa mohli navzájom spoznávať. A to všetko v duchu „fair-play“.