Vzoprel sa a povedal nie

Franz Jägerstätter (1907 - 1943), rakúsky roľník a oddaný katolík, bol popravený za to, že odmietol slúžiť v Hitlerovej armáde.
Miroslava Gromanová 03.08.2022
Vzoprel sa a povedal nie

Na archívnej snímke je Franz Jägerstätter vo vojenskej uniforme. Nebál sa autorít svetskej moci ani smrti. Vyhlásil, že Boha treba počúvať viac ako kohokoľvek iného. Za svoju vieru a presvedčenie obetoval vlastný život. Snímka: profimedia.sk

Narodil sa 20. mája 1907 v Sankt Radegund v Hornom Rakúsku. Jeho matkou bola Rosálie Huberová a otcom Franz Bachmeier, ktorý zomrel počas prvej svetovej vojny. Neskôr sa matka vydala za farmára Heinricha Jägerstättera, po ktorom dostal priezvisko.

Vo svojej obci bol známy ako čestný a zásadový muž, oddaný svojej rodine a viere, sakristián vo farskom kostole. V roku 1940 vstúpil do Tretieho rádu sv. Františka. Odvaha, poslušnosť a oddanosť Bohu boli jeho charakteristické vlastnosti.

Tretíkrát už nie

V roku 1940 ho prvýkrát povolali do vojenskej služby. Krátko nato mu vďaka intervencii starostu umožnili vrátiť sa na farmu. Neskôr však opäť musel narukovať. V aktívnej službe bol druhýkrát od októbra 1940 do apríla 1941, kým sa mu opäť nepodarilo vrátiť k rodine. Po tejto skúsenosti bol odhodlaný na tretíkrát povedať nie.

Vo februári 1943 ho znovu povolali do vojenskej služby, ale odmietol zložiť vojenskú prísahu. Predtým ako zaujal toto stanovisko, požiadal o radu svojho farára a dokonca aj miestneho biskupa. Každý z nich mu odporučil, aby konal svoju povinnosť a slúžil svojej vlasti.

Franz však považoval vojnu za smrteľný hriech a nechcel byť jeho súčasťou. Vyhlásil, že Boha treba počúvať viac ako kohokoľvek iného. To, že odmietol slúžiť Hitlerovi, sa mu stalo osudným.

Vybral si smrť

Keďže odmietol vojenskú službu, v máji 1943 ho Ríšsky súd odsúdil za rozvracanie brannej moci. I keď mu vo väzení dávali možnosti, aby sa zachránil, odmietal ich s vedomím, že si nemôže predĺžiť život za cenu nesmrteľnej duše.

„Mám plnú nádej, že sa kvôli tomuto zločinu nemusím báť večného Sudcu,“ napísal vo svojich zápiskoch z väzenia. „Keby mi Boh nebol udelil milosť a silu za vieru aj zomrieť, keď sa to žiada, tak by som už azda konal tak isto, ako koná väčšina. Veď Boh môže dať každému toľko milostí, koľko chce.“

Franz Jägerstätter bol v Brandenburgu an der Havel sťatý 9. augusta 1943 a na druhý deň spopolnený. V roku 1946 bol jeho popol znovu pochovaný v St. Radegund pri pamätníku s menami takmer 60 dedinských mužov, ktorí zomreli počas vojenskej služby.

O beatifikácii Franza Jägerstättera rozhodol 1. júna 2007 pápež Benedikt XVI. a 26. októbra prebehla v Linzi slávnosť blahorečenia, na ktorej sa zúčastnila aj jeho manželka Franziska Schwaningerová s deťmi.