Žiariť, počúvať a nebáť sa

„Je krásne, čo sme zakúsili s Ježišom, aj to, čo sme prežili spolu. A čo si so sebou odnesieme späť do údolia každodenného života?“ spýtal sa Svätý Otec mladých.
Miroslava Gromanová 17.08.2023
Žiariť, počúvať a nebáť sa

Desať mladých dobrovoľníkov malo príležitosť spoločne sa naobedovať so Svätým Otcom. Snímka: profimedia.sk

Na otázku odpovedal tromi slovami – žiariť, počúvať a nebáť sa. Prečo žiariť? „Potrebujeme trochu svetla, záblesk svetla, ktoré je nádejou, aby sme čelili mnohým temnotám, ktoré nás v živote napádajú, mnohým každodenným porážkam, aby sme im čelili svetlom Ježišovho zmŕtvychvstania, pretože on je svetlo, ktoré nezhasína, on je svetlo, ktoré svieti aj v noci.“

Prečo počúvať? „Počúvaj Ježiša, pretože ti povie, ktorá je cesta lásky. Aby sme sa na ceste nedopustili chýb.“ A nakoniec nebáť sa. „Nebojte sa. Slová, ktoré sa v Biblii často opakujú. Tiež to boli posledné slová, ktoré v okamihu premenenia Ježiš povedal učeníkom. Už to nie som ja, je to sám Ježiš, ktorý sa na vás v tejto chvíli pozerá. On číta vaše srdcia a dnes, tu, v Lisabone, na týchto Svetových dňoch mládeže, vám hovorí: Nebojte sa. Majte odvahu, nebojte sa.“

SKUTKY LÁSKY

Pápež František v homílii vysvetlil mladým, prečo je dôležité žiariť, ale aj to ako žiariť. Nemáme zažiariť pod svetlom reflektorov, takto to nefunguje, takto nás neosvieti.

„Nestaneme sa žiarivými, keď ukážeme dokonalý obraz, úhľadný, dobre vypracovaný, nie, to nie, ani keď sa cítime silní a úspešní. Žiarime vtedy, keď prijímame Ježiša a učíme sa milovať ako on.“ A ak sa to naučíme, vtedy skutočne zažiarime.

„To nás vedie ku konaniu skutkov lásky. Neklam sa, priateľka, priateľ, budeš svetlom v ten deň, keď budeš konať skutky lásky. Ale keď namiesto toho, aby si konal skutky lásky, vidíš sebecky len samého seba, vtedy svetlo zhasne,“ vysvetlil Svätý Otec.