Katolícke noviny vyberajú pre vás slová Svätého Otca Františka – dnes z apoštolského listu Patris corde:

„Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a každodennými gestami, ako čeliť kríze a ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje zvyky, hľadiac dopredu a povzbudzujúc k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. Všetci môžu objaviť vo svätom Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo; mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú ,v tieni´, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“

Katolícke noviny 11.08.2021
Katolícke noviny vyberajú pre vás slová Svätého Otca Františka – dnes z apoštolského listu Patris corde:

Snímka: profimedia.sk

Súvisiace články

Katolícke noviny| 12.09.2021

Nech je na stole každého Boží dar