Logo vyjadruje motto pápežovej návštevy aj identitu Slovenska

Návšteva pápeža Františka má už svoje logo. Graficky vyjadruje motto apoštolskej cesty na Slovensko S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Autor loga Anton Vaľko Katolíckym novinám priblížil, ako vznikal finálny návrh.
Ján Lauko 27.07.2021
Logo vyjadruje motto pápežovej návštevy aj identitu Slovenska

Logo pápežovej návštevy na Slovensku.

Mali ste nejaké zadanie, podľa ktorého ste pracovali?

Keď som bol oslovený pripraviť návrh loga, bolo už biskupskou konferenciou odsúhlasené motto návštevy. Zadaním teda bolo pokúsiť sa jednoduchým symbolom vystihnúť vetu S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom spolu s tým, aby bola nejakým spôsobom v logu vyjadrená aj identita Slovenska.

Taktiež som bol upovedomený, aby som vnímal, že návšteva pápeža sa uskutoční v čase prebiehajúceho Roka sv. Jozefa a že veľmi pravdepodobne bude táto návšteva vrcholiť jeho púťou do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, aj keď v tom čase ešte program nebol definitívne známy. Súčasťou loga je viacero symbolov – dvojkríž, hviezdy, cesta, srdce.

Prečo ste sa rozhodli pre tieto symboly?

Začal by som cestou za Ježišom, čo je druhá polovica motta, kde Ježiša symbolizuje kríž, skrze ktorý nás vykúpil. Kvôli zvýrazneniu slovenskej identity je to dvojkríž z našich štátnych symbolov.

Na prvú časť motta, teda Máriu a Jozefa, zas odkazuje pomyselná svätožiara, kde Máriu má symbolicky reprezentovať sedem šesťcípych hviezd. Táto symbolika vychádza zo súsošia Sedembolestnej v Šaštíne, kde je Máriina svätožiara tvorená dvanástimi hviezdami.

Ja som ich kvôli zjavnému odkazu použil sedem v červenej farbe. Napokon symbol srdca odkazuje na bolestné srdce Márie, taktiež aj na otcovské srdce svätého Jozefa – čo ale nebola moja pôvodná myšlienka.

Bolo náročné spojiť všetky tieto symboly do jedného loga?

Pri tvorbe loga často viac času zaberie premýšľanie nad súvislosťami a priebežné skicovanie ako technické spracovanie výsledného znaku. Podobne to bolo aj v tomto prípade. Neviem presne opísať, ako som tie symboly pospájal, ale nebolo to hneď. Skôr ako dôsledok postupného vývoja.

Bolo výsledné logo jediné alebo ste pracovali aj na iných návrhoch?

Predložil som pôvodne dva návrhy. Tu je možno vhodné spomenúť, že som nebol jediný oslovený grafik. Ale pokiaľ viem, biskupi Slovenska sa zhodli na tom, že sa im páčia moje návrhy, môj štýl.

Súhlasil som však, že sa môžem pokúsiť o zakomponovanie nejakých zmien do môjho prvého návrhu, z čoho vzniklo viacero variantov. Výsledkom napokon ostalo, že k pôvodnému návrhu pribudol symbol srdca s akcentom práve na otcovské srdce svätého Jozefa, na čo upriamil pozornosť pápež František v apoštolskom liste Patris corde. To je teda to, čo nebol môj pôvodný zámer, nemal som zvláštnu vedomosť o tomto dokumente.

Koľko času ste mali na prípravu loga? Ako dlho ste na ňom pracovali?

Na predloženie prvých návrhov som mal dva dni. To neznamená, že som na tom celý ten čas pracoval, aj keď moja myseľ bola intenzívne pri tomto zadaní. Po tom, čo si ma vybrali, som v priebehu niekoľkých ďalších dní pomerne promptne reagoval na požiadavky o zakomponovanie zmien, keďže sa očakávalo skoré ohlásenie návštevy.

Aj keď sa čas ohlásenia oddialil, logo už bolo pripravené. Niekoľko dní pred zverejnením programu sme kvôli požiadavke z Vatikánu ešte spravili malú úpravu v usporiadaní textovej časti.

Inšpirovali ste sa pri tvorbe aj svojím vzťahom k Svätému Otcovi?

Áno, ale nie v tom zmysle, že by som nejak zvlášť rozoberal svoj vzťah k osobe pápeža Františka. Skôr vo všeobecnosti, že ako veriacemu človeku, ktorý sa hlási k svojej príslušnosti ku Katolíckej cirkvi, je mi táto očakávaná udalosť blízka. Pristupujem k nej s načúvaním a očakávaním. Nie s kontemplovaním, ktoré u mňa patrí Bohu Otcovi.

V spodnej časti loga je zobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej je srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu – Sedembolestná. Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky.

Súvisiace články

Katolícke noviny| 12.09.2021

Nech je na stole každého Boží dar