Pápež je autentický a od mladých žiada to isté

Rektor Domčeka Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák sa podieľa na príprave stretnutia Svätého Otca s mládežou v Košiciach. To sa bude konať na tom istom mieste, kde bola pred troma rokmi blahorečená Anna Kolesárová. Príbeh mučeníčky čistoty zaznie i pri septembrovom stretnutí. Aké ďalšie témy by pápež František mohol ponúknuť slovenskej mládeži?
Ján Lauko 03.08.2021
Pápež je autentický a od mladých žiada to isté

Aj mladí sa pripravujú na stretnutie so Svätým Otcom. Ilustračná snímka: Peter Zimen

Čím môže byť pápež František inšpiráciou pre slovenských mladých?

Poznáme ho ako človeka veľmi otvoreného pre svet a pre komunikáciu aj s neveriacimi ľuďmi. Tým, že pochádza z Južnej Ameriky, prináša trocha iný pohľad na veci, ako sme my v Európe zvyknutí. Stal sa tak obohatením pre Cirkev a jeho pontifikát nám prináša niečo nové.

Mladých veľmi oslovuje jeho prirodzenosť, spontánnosť, priateľskosť a ľudskosť. Tým sa stáva pre nich inšpiráciou, no rovnako aj pre starších. Sú zvedaví a chcú ho stretnúť osobne a vypočuť si jeho slová.

Svätý Otec František často pri stretnutiach nielen s mladými hovorí o kultúre skartovania. V čom tkvie nebezpečenstvo tejto kultúry? Aké alternatívy majú mladí kresťania?

Je to veľký valec, ktorý valcuje dnešný svet. Kultúra mladých je veľmi premenlivá a ovplyvniteľná, pretože sú mladí a nemajú osobnú skúsenosť s inou, stabilnejšou kultúrou. Pretláča sa, že treba vytvárať nové kultúry a nový životný štýl, kde rodina nie je podstatná.

Preferuje sa osobné dobro pred spoločným, konzumizmus a individualizmus. Akoby sa mladý človek odtrhol od múdrosti života, neprijíma to, čo by malo byť prirodzené, čo naši starí otcovia a predošlé generácie poznali ako pravú krásu a niečo hodnotné.

Pápež František vidí, že sa skartujú základné ľudské hodnoty a záväzky vo vzťahoch, čím sa človek stáva opusteným, nešťastným a zraneným. U nás v Domčeku sa vraciame ku kultúre čistých vzťahov a tradičných hodnôt, ako je rodina, vernosť, vzájomná úcta a dôvera.

Sme tak troška iní práve tým, že mladým sa snažíme dať alternatívu k tomuto svetu a ukázať im, že existuje kultúra života, ktorá ich neoklame a vie ich urobiť skutočne šťastnými. Toto veľmi silno zaznieva u nás prostredníctvom všetkých príbehov o čistej láske a znovuzrodení.

Čo je výsledkom kultúry čistého srdca. Nedávno som bol na sobáši, kde som zistil, že skoro všetky prítomné páry sa zrodili pri Anke Kolesárovej. Vznikali na púťach radosti či zrelosti ako krásne čisté vzťahy, dnes sú z nich už požehnané manželstvá a mladé rodinky.

Je to pre nás radosť, že cez príbeh Anky Kolesárovej prichádza kultúra čistej lásky. Jej príbeh mení príbehy mnohých.

Niektorí s touto cestou majú problém a kultúru čistej lásky vytesňujú nabok ako prežitok. Rovnako aj mnohé ďalšie veci, ktoré nevyhovujú optike súčasného sveta, sú odsúvané, skartované. Ako tomu čeliť?

Myslím si, že je dôležité naučiť sa žiť v tejto dobe. Naučiť sa byť človekom tejto doby, a pritom si zachovať vlastné hodnoty. Treba mať odvahu, nebáť sa byť autentický a pravdivý k sebe aj k iným. Vydať svedectvo pred týmto svetom o šťastnom a vydarenom živote.

Objaviť svoj život v Bohu, rozlíšiť a spoznať v sebe aj v iných ducha adoptívneho synovstva, v ktorom všetci voláme: Abba, Otče. Boží Duch v nás pôsobí tak, že nás zjednocuje a pomáha vytvárať pekné, hodnotné vzťahy. Toto je cesta Božieho Ducha, ktorý má silu odolať tlaku tohto sveta.

Je potrebné pozvať mladých k žitiu tradičných hodnôt, ktoré chránia srdce človeka a vzťahy založené na úprimnej čistej láske.

Svätý Otec pravidelne hovorí aj o gaučovej mládeži, keď mladých vystríha pred pohodlnosťou a neschopnosťou prevziať zodpovednosť. Akými charakteristikami by v tejto súvislosti mal podľa pápeža Františka oplývať súčasný mladý kresťan?

Pre chýbajúcu citovú a hodnotovú stabilitu v rodinách a v spoločnosti mnohí mladí nevedia urobiť rozhodnutie a zostanú sedieť na gauči u svojej mamy. Pápež by chcel povzbudiť mladých k odvahe tvoriť nové veci, robiť voľby vo svojom živote a vytvárať vzťahy, ktoré sú záväzné.

Svoj čas, mladosť a sily investovať do vzťahu, ktorý má budúcnosť. Svätý Otec určite chce, aby kreatívna mladosť ukázala cestu tomuto svetu.

Aké témy môžu Svätému Otcovi ponúknuť slovenskí mladí?

Slovenskí mladí môžu ponúknuť svoje mladé srdcia na budovanie Božieho kráľovstva. Sú ochotní dať sa do služby Cirkvi. Mladí milujú Cirkev a chcú nachádzať Krista v spoločenstve. Aj vďaka tomu máme na Slovensku veľa mládežníckych spoločenstiev, ktoré môžeme ponúknuť Svätému Otcovi.

Takisto mladí môžu inšpirovať témou čistej lásky. Počas pápežovej návštevy na Slovensku bude stretnutie s mladými v Košiciach na štadióne, kde bola pred troma rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Okrem iného budeme počuť, ako príbeh Anky Kolesárovej mení príbehy iných.

Existujú mnohé svedectvá o čistej láske a uzdravení z boľavej minulosti. Z týchto ľudí sa stali krásne, čisté, znovuzrodené osobnosti. Je to silný odkaz slovenských mladých prostredníctvom Anky Kolesárovej, ktorá bola blahorečená i vďaka pápežovi Františkovi.

Ako by sa mali mladí pripraviť na stretnutie so Svätým Otcom? Ako by mali prísť „nastavení“, aby z posolstva, ktoré im František chce odovzdať, porozumeli a prijali čo najviac?

Bolo by dobré, keby si mladí uvedomili, že prichádzajú k pápežovi, ktorý vydáva svedectvo o autenticite. Je dôležité prosiť Ducha Svätého v modlitbe, aby z jeho úst zazneli tie slová, ktoré potrebujeme počuť. Budeme počúvať to, čo nám hovorí Boh prostredníctvom svojho námestníka na zemi.

Mladým by som preto odporučil, aby sa dobre pripravili a mohli v tej chvíli vidieť i počuť srdcom. Ak je človek nastavený na prijímanie, veľmi veľa prijme. No ak tak nie je nastavený, mnohé prejde pomimo neho. Je dobré, keď si predtým urobia nejakú duchovnú prípravu prostredníctvom zamyslení, katechéz a aktivít, ktoré budú spojené s návštevou Svätého Otca.

Môžeme už dopredu uvažovať nad tým, čo nám Svätý Otec chce povedať. Prečítajme si napríklad niečo z jeho diel, aby sme mohli rásť v poznaní a potom aj v dialógu s ním. Pápež v príhovoroch môže byť dosť stručný, a preto keď sa na jeho príchod dobre pripravíme, viac porozumieme jeho slovám a stretnutie s ním môže byť veľmi silný zážitok.

Povzbudzujem mladých, aby si očistili srdce vo sviatosti zmierenia, pretože srdcom počúvame Boha a vidíme to podstatné. Nech si vzbudia vieru v modlitbe: Bože, hovor mi cez neho to, čo potrebujem počuť.

Aj keď pápežove slová budú rovnaké pre všetkých, každý ich môže počuť inak a bude to slovo, ktoré je určené pre neho. Chcem tak povzbudiť mladých, nech sú otvorení. Je to dobrý pastier, ktorý prichádza k nám, aby nám odovzdal dôležité posolstvo.

Môžete naznačiť, ako bude stretnutie v Košiciach vyzerať?

Na štadióne Lokomotíva bude sprievodný program približne od pol druhej. Jeho súčasťou budú slová moderátorov, príhovory, modlitby, chvály a svedectvá. Potom o piatej príde Svätý Otec a stretnutie s ním bude trvať necelú hodinu. Po jeho odchode budeme v sprievodnom programe pokračovať.

Budeme sa modliť, prežívať chválu a vďaku za to, že sme mohli byť so Svätým Otcom. Túžbou pápeža Františka je zažiť kúsok zo slávnosti blahorečenia, ktoré bolo pred troma rokmi na tom istom mieste. Bude to spomienka na túto veľkolepú udalosť.

Svätý Otec sa stretne s mladými na mieste, kde bola blahorečená naša tínedžerka, rovesníčka mladých. Ankine posledné slová, keď zomierala, boli: Ježiš, Mária, Jozef. A pápež prichádza na Slovensko v tej istej téme: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“

Slovenskí mladí tak zažijú spojenie posolstva Anky Kolesárovej a pápeža Františka. Uvedomujem si, že je to neopakovateľná historická udalosť, keď pápež František napriek svojmu veku a neľahkému zdravotnému stavu prichádza k nám. Vážme si to a sprevádzajme ho modlitbami.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí pripravujú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. Zároveň chcem pozvať mladých z celého Slovenska, aby neváhali a prišli osobne stretnúť pápeža.

Mládež potrebuje nájsť zmysluplnosť života 

Je naša mládež gaučová? Je dostatočne akčná? Aj na tieto otázky nám pred stretnutím pápeža Františka s mladými odpovedal kňaz Marek Varga, rektor Univerzitného pastoračného centra dr. Štefana Héseka v Prešove.

„Gaučová mládež je nálepka. Obyčajne ten, kto dostane takúto nálepku, ju nevidí,“ hovorí Marek Varga. Aj zo svojich skúseností z prešovského univerzitného pastoračného centra vidí, ako mladí často nevedia, že pápež hovorí o nich. „Oni majú veľmi jasnú predstavu o tom, ako sú akční.

Ich život hýri aktivitami: cestujú, vzdelávajú sa, čítajú, zabávajú sa, chodia na koncerty. Nemyslia si, že sú málo ,akční‘. V tomto prípade netreba hovoriť o akčnosti, ale o zmysluplnosti. Pretože pri otázke ,na čo použiť život‘ sú mladí väčšinou v strese. Uniká im zmysluplnosť života.

Majú pocit, že nakupujú v obchode, kde tovar nie je označený cenovkami. Keď im človek povie ,musíte sa najprv pohnúť vy, až potom sa všetko dá do pohybu‘, tak oni odpovedia: ,ja neviem, čo mám urobiť, aby to fungovalo‘.“

Je v tom strach z prevzatia zodpovednosti? „Nie, to nie je o zodpovednosti. Je to o otázke: Prečo som na tomto svete? V prostredí Cirkvi to definujeme ako povolanie. V tomto sme chudobní na sprievodcov, ktorí by veľmi pomohli aj v Katolíckej cirkvi i v profánnom svete,“ konštatuje rektor prešovského UPC.

Objavenie duchovného života

V čom by im Svätý Otec František v tejto súvislosti mohol podľa Marka Vargu pomôcť? „Nie je to iba otázka pápeža Františka. Je to o hlbokom poklade Cirkvi, ktorým je sprevádzanie duchovným životom. Počúvame o tom v listoch svätého Pavla, ktorý kresťanom stále prízvukuje, aby žili duchovne.

V našom pastoračnom centre máme skúsenosť, že mladých najviac oslovuje práve duchovný život. Ukazujeme im, ako majú k duchovnému životu pristupovať, na čom to stojí, aké veci treba počas dňa spraviť, aby sa to objavilo,“ približuje rektor prešovského univerzitného pastoračného centra Marek Varga.

Pripomína, že toto robí aj pápež František, keď v príhovoroch svoje posolstvo ilustruje jednoduchým každodenným zvykom. „Vďaka takémuto prístupu mladí vedia rozpoznať rozdiel medzi náboženským a duchovným životom. Medzi formou a obsahom.

To, že sa vedia stíšiť v meditácii, je jedno z veľkých ovocí duchovného života. Nie sú manipulovateľní a ani naivní, neprijímajú všelijaký názor, ale vedia si k tomu sadnúť a nájsť si čas na premýšľanie. Snažia sa každú činnosť, každý postoj premeditovať. To už je duchovný život,“ hovorí kňaz Marek Varga.

Ako mladí vnímajú pápeža

Hlavnými rysmi pontifikátu pápeža Františka sú: milosrdenstvo, vytváranie spoločenstva, sociálna spravodlivosť či úcta k životu a stvorenstvu. Vnímajú mladí tieto témy? „Starostlivosť o životné prostredie je im veľmi blízka, táto téma ich zaujíma. Neviem však, či to u nich spôsobil pápež František.

Skôr to vnímajú tak, že aj pápež o tom hovorí. Nie je to niečo principiálne, čo ich na pápežovi osloví. Skôr to berú tak, že sa im to zíde ako argument do diskusie: ,aj pápež o tom vraví‘. Je však veľmi otázne, či to vidia komplexne. Podľa mňa často netušia, čo tými témami pápež chce dosiahnuť,“ myslí si rektor prešovského univerzitného pastoračného centra.

Ako to vidí s dosahom pápeža Františka na neveriacu mládež, keďže i vďaka otváraniu tém, ako je starostlivosť o životné prostredie, má relatívne dobrý imidž i vo svetských médiách? „Nie je to o imidži. My máme byť Cirkvou otvorených dverí.

Napríklad v poslednom usmernení Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré sa týka organizovania a slávenia Svetového dňa mládeže, sa znovu uvádza, že máme budovať taký typ pastorácie, ktorá vytvorí priestor pre každý typ mladého človeka. Pápež sa o to snaží napríklad aj moderným jazykom.

Celé je to o umení interpretovať vieru; ako ju priblížiť generácii, ktorá používa slová influencer, internet. To sú nové slová. Pápež František si to veľmi všíma a necháva si v tom poradiť,“ dodáva Marek Varga.

Súvisiace články

Katolícke noviny| 12.09.2021

Nech je na stole každého Boží dar