Spoznajme pápeža Františka osobne

Do príchodu Svätého Otca na Slovensko ostáva necelý mesiac a pastieri Cirkvi zdôrazňujú najmä duchovnú prípravu. Od 15. augusta preto na oficiálnej stránke pápežskej návštevy nájdeme rôzne typy duchovných aktivít. Kňazi sa zhodujú, že pápežovu osobnosť najlepšie spoznáme cez jeho myšlienky.
Anna Stankayová 18.08.2021
Spoznajme pápeža Františka osobne

„Radostnú a jednotnú Cirkev najviac prežijeme počas pápežovej návštevy, a tak po nej budeme posilnení,“ hovorí Ivan Kňaze. Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Svätý Otec František sa s nami príde v prvom rade deliť o svoje srdce, sny a vízie, ktoré rozlišuje pod vedením Ducha Svätého, pričom sa nám snaží ukázať, ktorým smerom má Cirkev kráčať. Preto aj počas duchovnej prípravy budú zverejňované v prvom rade jeho myšlienky vo forme katechéz,“ predstavuje tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner.

„Budú nás upriamovať na to, akým oblastiam a témam sa Svätý Otec František často venuje, aby sme lepšie porozumeli kontextu jeho slov. Nie sú len vyučovaním, ale sú slovami, ktoré majú v sebe život; ktoré ohlasujú Krista; ktoré poukazujú na Božie slovo, ktoré je živé a účinné.“

Katechézy preto vychádzajú v prvom rade z príhovorov Svätého Otca, z encyklík a exhortácií. Matúš Reiner vysvetľuje: „Chystáme sa priblížiť Svätého Otca Františka deťom; pútavým spôsobom budeme môcť nahliadnuť do obsahu, ktorý ponúkol mladým ľuďom v posynodálnej exhortácii Christus vivit; sú pripravené katechézy a videá, ktoré približujú Rok rodiny Amoris laetitia; a nemôžeme zabudnúť ani na starostlivosť o životné prostredie a encykliku Laudato si’.

Nebude chýbať téma o zasvätených; o bohatstve Gréckokatolíckej cirkvi; ako pápež František vníma periférie a mnohé iné.“

Výlety či modlitby

V Kežmarku sa rozhodli motto návštevy pretaviť do skutkov. „Svätá rodina je v Biblii opísaná ako putujúca rodina. Panna Mária putuje k svojej príbuznej Alžbete, potom po narodení Jána Krstiteľa putuje s Jozefom do Betlehema, kde prichádza na svet Ježiš, odtiaľ pred Herodesom utekajú do Egypta a po istom období sa vracajú späť.

Zvolené motto návštevy pápeža na Slovensku – S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom – nadväzuje na tento rozmer. Preto sme sa aj my rozhodli pre púte: Kaštieľ Strážky, Litmanová, Spišská Kapitula.

Na každej z nich deťom približujeme sv. Jozefa a Pannu Máriu; na Spišskej Kapitule sa venujeme osobnosti pápeža Jána Pavla II., ktorý navštívil toto miesto v roku 1995,“ vysvetľuje kežmarský dekan František Trstenský. Vydali tiež špeciálne číslo Farského listu zamerané na návštevu pápeža Františka a do každej rodiny vytlačili obrázok Svätého Otca s modlitbou za jeho požehnaný príchod a priebeh jeho návštevy na Slovensku.

„Od 1. septembra chystáme pastoračnú aktivitu 12-krát o pápežovi Františkovi – ako bezprostrednú aktivizáciu farníkov. Z farnosti Kežmarok pripravujeme autobusy do Prešova i Košíc. Modlíme sa, aby to epidemiologická situácia umožnila,“ dúfa kežmarský duchovný správca.

Prízvukuje, aby sme sa nedali zlákať neraz plytkým mediálnym obrazom. „Usilujme sa spoznať pápeža Františka ,osobne‘. Preto je dôležité čítať a poznať náuku terajšieho Svätého Otca v jeho encyklikách, príhovoroch a posolstvách.“

Ruženec ako duchovná kytica

Pápežské misijné diela (PMD) ponúkli jednoduchý, no pritom silný spôsob prípravy. „Štyridsať dní je biblický počet dní na prípravu niečoho výnimočného a ruženec je modlitb  pokoja. A tak sme vyzvali ľudí, aby sa modlili ruženec práve 40 dní: od 7. augusta do 15. septembra, keď bude posledný deň návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Pripravili sme plagát a dve modlitby: jednu prípravnú na návštevu a druhou je Modlitba sv. Tomáša Morusa, ktorú sa denne modlí pápež František,“ hovorí o výzve riaditeľ PMD Ivan Kňaze.

Iba počas jedného týždňa rozposlali až 50-tisíc obrázkov s modlitbami a prostredníctvom formuláru na ich webovej stránke sa prihlásilo vyše 15-tisíc ľudí, ktorí sa denne modlia modlitbu ruženca za Slovensko, pápeža a jeho návštevu.

„Na záver vytvoríme duchovnú kyticu, ktorú pošleme aj každému účastníkovi. V rámci Pápežských misijných diel sa každý rok stretávame s pápežom. Pri mojom poslednom stretnutí som pápežovi Františkovi povedal, že Slovensko sa denne za neho modlí. A on odpovedal: ,Ďakujem. Potrebujem to.‘

On však nezostáva iba pri modlitbe, prichádza k nám. Naša príprava nech je teda modlitbou, ale aj akciou alebo misiou, ku ktorej nás Pán volá v prostredí, kde žijeme,“ vyzýva Ivan Kňaze.

Buďme pripravení

Všetci traja sa zhodujú, že najlepšou prípravou je modlitba. Podľa Františka Trstenského sa ňou otvárame Božiemu Duchu. „Modlitba stále pripravovala srdcia ľudí na prijatie požehnania. Modlitba nás uschopňuje byť otvorenými. Preto pozývame všetkých, aby sa za návštevu Svätého Otca modlili, aby naše srdcia boli otvorené,“ pridáva sa k nemu Matúš Reiner.

Pripomína, že najviac pripravený je človek, ktorý očakáva: „Keď očakávam, tak už dobru, ktoré má prísť, hovorím: Áno. Preto by sme mali byť naplnení radostným očakávaním z toho, že Svätý Otec zavíta k nám.“

Čo si máme teda najviac uvedomiť pri príprave na pápežovu návštevu? „Silu radostnej Cirkvi, ktorá je vedená Duchom Svätým v osobe nášho pápeža Františka. Silu jednoty Cirkvi, ktorá je daná prostredníctvom pápeža Františka. Radostnú a jednotnú Cirkev najviac prežijeme počas jeho návštevy, a tak po nej budeme posilnení,“ dáva jednoznačnú odpoveď národný riaditeľ PMD Ivan Kňaze.

Dopĺňa ho tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner: „Návšteva Svätého Otca Františka nie je náhodou, ale je Božím pozvaním pre nás všetkých obnoviť sa a nanovo prijať Krista. Je pozvaním na obnovu sŕdc, aby sme túžili viac milovať Krista, Cirkev ako Boží ľud a všetkých ľudí, a tak budovali Božie kráľovstvo medzi nami.

Náš Boh je Bohom života, je Bohom lásky a chce nás urobiť živými aj cez túto návštevu Svätého Otca. Preto pozývam všetkých na obnovu sŕdc, na obnovu pre Krista.“ Podľa slov kežmarského dekana Františka Trstenského by sme si mali uvedomiť, že na Slovensko neprichádza ,Bergoglio‘, ale nástupca apoštola Petra.

„Prichádza, aby nás posilnil vo viere, lebo také poslanie zveril Pán Ježiš apoštolovi Petrovi. Terajší Svätý Otec je mužom prítomného okamihu. Často odloží pripravený text a prihovorí sa bezprostredne konkrétnemu spoločenstvu. Predpokladám, že to urobí aj na Slovensku.

Bude potrebné, aby sme počúvali, čo bude hovoriť. Nepríde nám povedať to, čo by sme my možno radi počuli, ale povie to, čo ako Petrov nástupca chce odovzdať Cirkvi a spoločnosti na Slovensku,“ uzatvára František Trstenský.

Súvisiace články

Katolícke noviny| 12.09.2021

Nech je na stole každého Boží dar