Aby sa skrze Syna svet spasil

Štvrtá pôstna nedeľa - B
Pavol Gavenda 10.03.2021
Aby sa skrze Syna svet spasil

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Úlohu záchranárov poznáme veľmi dobre. Osobitne sa veľa o nich hovorí a ďakuje sa im počas pandémie COVID-19. Dnes si pripomíname pozornosť najväčšieho „záchranára“, nášho Pána Ježiša Krista.

On sám hovorí Nikodémovi: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Čo máme rozumieť pod slovom svet? Či nie azda v prvom rade všetkých ľudí, medzi ktorých patríme aj my? Veď Ježiš povedal Nikodémovi aj tieto slová:

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Chce nám tým pripomenúť, že jeho láska – láska Božia k nám je nekonečne veľká a nesmierna; ide až na smrť.

Vieme, akou veľkou bolesťou je strata dieťaťa. A nebeský Otec posiela svojho Syna práve preto, aby potupením a bolestnou smrťou na kríži zachránil nás všetkých pre večný život. Povedzte, nie je hodno túto jeho veľkú lásku odmeniť láskou svojho srdca u každého z nás, ktorí v neho veríme a veríme vo večný život?

Nech nás povzbudí životný príbeh učenej a neveriacej Amálie Galisinovej, ktorá zatúžila stať sa katolíčkou. Kňaz Bernard Ovenberg jej vysvetľoval pravdy viery. No ona stále váhala.

Napokon jej povedal: „Viete, čo povedal Ježiš? Toto: ,Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba.‘ Skúste sa riadiť i rozmýšľať v duchu týchto slov vo svojom nasledujúcom živote.“

Tieto slovám na filozofku tak veľmi zapôsobili, že sa celkom zmenila a začala žiť horlivo ako nasledovníčka Krista a všetko zachovávala podľa evanjelia. Zakrátko sa vrátila ku kňazovi s prosbou: „Chcem sa stať kresťankou katolíčkou.“ Po náležitej príprave prijala iniciačné sviatosti.

My už sme kresťania. Ale je aj náš život podľa evanjelia? Oddnes sa ho usilujme horlivejšie uskutočňovať.