Bdejte!

Prvá adventná nedeľa - B
Pavol Gavenda 25.11.2020
Bdejte!

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Človek mimoriadnu či novú situáciu očakáva vždy s určitým napätím a je pritom i vo väčšej bdelosti. Výzvu bdejte sme dnes počuli od Pána v Markovom evanjeliu až trikrát. Je to teda pre nás veľká výzva.

Prečo práve dnes? Lebo slávime začiatok významného obdobia prípravy na slávnosť Narodenia Pána – Adventu, čo je obdobie očakávania Pánovho príchodu.

Boží ľud v Starom zákone očakával veľmi živo príchod Mesiáša, preto dokázal takisto bdieť. To sa prejavovalo aj tým, že si veľmi zakladal na požehnaní potomstva vo svojich rodinách od Pána Boha, lebo v každej rodine dúfali, že práve z ich rodu môže povstať prisľúbený Mesiáš.

Prečo ale Pán opäť vyzýva na bdenie tak dôrazne? Videl totiž, že toto očakávanie príslušníkov vyvoleného národa nebolo ani správne, ani múdre, ani rozumné, lebo boli sústredení na tento svet a život tu na zemi; a tak hoci očakávali Mesiáša, predsa sa ho nedočkali, ba ani ho nespoznali.

Dokonca ich bedlivosť bola až taká vyhranená pre pozemské kráľovstvo, že napokon prisľúbeného Mesiáša, ktorý prišiel a žil medzi nimi, odsúdili, zavrhli, pohoršili sa na ňom a dali ho dokonca ukrižovať.

O nich platilo to, čo Pán povedal učeníkom: „Neviete, kedy príde pán domu... Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!“ Toľko sa pripravovali na príchod Mesiáša, až ich oči boli unavené a „zaspali“ slepotou tak, že v osobe Ježiša Krista ho nespoznali.  

Preto aby Pán uchránil svojich učeníkov od takéhoto omylu, až dvojnásobne ich vyzýva: „Bdejte!“ A keďže aj my sme jeho nasledovníkmi, nech aj nami táto jeho výzva tak trochu zalomcuje, aby sme dokázali bdieť, čo sa týka nielen nastávajúceho Adventu, ale celého nášho života i našej spásy.

Pouvažujme teda nad tým, ako uskutočníme dnešnú výzvu: „Bdejte!“ Veď sme počuli: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým.“ Potom nám Vianoce pomôžu srdcia i život v našich rodinách i vo farnosti ešte viac naplniť láskou.