Beda im alebo nám

Homília na šiestu nedeľu v Cezročnom období - C.
Ľubomír Grega 18.02.2019
Beda im alebo nám

Ťažko sa počúvajú svedectvá ľudí, najmä mužov – živiteľov rodín, vracajúcich sa z niekoľkotýždňových turnusov, ktorí hovoria o svojich neistotách, o tom, že už tretí mesiac nevideli mzdu za svoju prácu, a o ťažkom pohľade do očí rodín, ale aj o rovnako utrápených majiteľoch firiem, ktorí tiež nedokážu vyplatiť mzdu, pretože objednávatelia práce si nesplnili svoju povinnosť.

Tento kolotoč nespravodlivosti akoby nemal svoj koniec.

Ježišovo štvornásobné beda, ktoré rázne zaznie v druhej časti evanjelia, môže vyznievať ako vyhrážka plná hromu a hnevu. Ale nie je to celkom tak. Je to skôr Ježišov bolestný plač nad tými, ktorí si už odvykli plakať nad druhými a nič sa ich nedotýka, pretože bohatstvo, sýtosť a nespútané zábavky im bránia vidieť chudobu a trápenie iných okolo seba.

Z roka na rok sa predlžuje zoznam ľudí na obidvoch stranách, ktorí sú hodní Ježišovho plaču: na jednej strane pribúda tých, ktorí si už nikoho a nič nevážia a všetkým pohŕdajú, na druhej strane pribúda aj tých, ktorí stratili všetku svoju ľudskú hodnotu a dôstojnosť.

Je to zoznam oplakávaných, ale aj plačúcich, ku ktorým sa pridáva aj plač Boha.

V máji minulého roku Svätý Otec František zareagoval na Ježišovo beda veľmi jasne a pridal k nemu aj otcovské beda: „Beda vám, ktorí vykorisťujete ľudí, ktorí vykorisťujete prácu, ktorí platíte načierno, ktorí neplatíte príspevok na dôchodok, ktorí nedávate ľuďom dovolenky. Beda vám! Zľavovať z toho, čo treba vyplatiť, robiť podfuky vo výplate, to je hriech. Táto nespravodlivosť je smrteľným hriechom. Nie si v Božej milosti.“ 

Pápež František vtedy odporúčal modliť sa a robiť pokánie za tých, ktorí na pokánie vo svojom živote vôbec nemyslia. Napokon všetci si musíme dávať pozor na seba a na to, čo máme. Majetok a bohatstvo už nejednému z nás skrivili chrbticu až tak, že sme sa prestali pozerať do neba a zabudli sme na Boha.

Preto pri dnešnom evanjeliu pozorne sledujme svoje srdce, kedy sa nám viac rozbúcha. Pri blahoslavenstvách alebo štyroch beda?