Bez ducha a s Duchom

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – C
Martin Kramara 03.06.2022
Bez ducha a s Duchom

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Muž plánoval tapetovanie svojho bytu. Keďže vedel, že prednedávnom tapetoval sused, ktorý býval v rovnakom byte, zastavil ho raz pri výťahu a spýtal sa: „Prosím vás, koľko roliek tapiet ste kupovali na svoj byt?“

Sused sa zamyslel a odpovedal: „Jedenásť.“ Muž sa potešil, že nemusí robiť zložité výpočty a šiel do obchodu nakúpiť všetko potrebné. Po dokončení práce mu však zostala hromada materiálu.

Keď o pár dní stretol suseda, vyhŕkol s trpkosťou v hlase: „Počujte, ale veď mi štyri rolky zostali!“ Sused sa zamyslel a odpovedal: „No presne. Veď aj mne!“ Poznáme to, keď ktosi čosi robí nezmyselne, zvykneme jeho konanie označiť za „bezduché“.

A krútime hlavou nad tým, prečo viac nezapája dar rozumu. Iste, tu ide len o svetské záležitosti. O čo podstatnejšie ale je, aby bolo Duchom naplnené naše konanie, ktoré pramení z viery, náš duchovný život.

Trefne to opisuje Ignác Laodicejský: „Bez Ducha Svätého je Boh vzdialený a Kristus zostáva minulosťou, evanjelium je mŕtvym slovom, Cirkev len obyčajnou organizáciou, autorita nechcenou nadvládou, misia iba propagandou, liturgia a kult sú ako zaklínadlá a kresťanské konanie len otrockou morálkou. Ale v ňom sa kozmos dvíha a zvíja v pôrodných bolestiach Kráľovstva, vzkriesený Kristus je prítomný, evanjelium je silou života, Cirkev trojičným spoločenstvom, autorita oslobodzujúcou službou, misia sú Turíce, liturgia je pamiatkou a anticipáciou, ľudské konanie sa zbožstvuje.“

Takto je Duch Svätý prítomný v Cirkvi. V charizmách, ktoré darúva jednotlivcom na rozvoj celého spoločenstva; vo sviatostiach, ktoré všetkým sprostredkujú potrebné milosti.

Nielen dar rozumu, ale aj múdrosť, nie iba dobrú radu, ale aj silu na jej uskutočnenie, poznanie, nábožnosť a bázeň Božiu nám štedro dáva Svätý Duch. On je Tešiteľ poslaný Otcom v Kristovom mene, aby kresťanov učil všetko a pripomínal im všetko, čo Ježiš povedal.

On je dušou Cirkvi. Sestra, brat: nájdi si dnes chvíľu na stíšenie a popros v modlitbe, aby tvoj život nikdy nebol „bez Ducha“. Nech ťa jeho tajomné pôsobenie posväcuje, pomáha ti dobre hovoriť aj konať a naplno žiť vieru.