Bohatý = Boh a ty

Osemnásta nedeľa v cezročnom období - C
Ľubomír Grega 31.07.2019
Bohatý = Boh a ty

Každoročne nám médiá prinášajú rebríčky najúspešnejších, teda najbohatších ľudí na svete, ktorých majetok sa pohybuje v závratných miliardových sumách. Počet týchto ľudí vraj stúpa a najviac ich je v Európe.

Čo je však zaujímavé, väčšina z nich tvrdí, že k svojmu majetku sa dopracovali od nuly. Žiadne bohaté dedičstvo.

Mnohým môže vŕtať v hlave otázka, ako je možné, že niekto sa v svojom živote dopracuje k jednotke s deviatimi nulami a iný zostáva po celý život pri jednej nule. Odpovedí by bolo veľa, ale nedeľná Kniha Kazateľ by všetky uzavrela známym sloganom: „Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť.“ A Ježiš by dodal, že život človeka nezávisí od toho, čo má. 

Božie slovo však netvrdí, že mať majetok je hriech a ten, kto je bohatý, musí skončiť v pekle, kým chudobný má zaistené nebo. Ako bohatstvo, tak aj chudoba môže zatvrdiť srdce človeka. Ale ak sa srdce bohatého neuzatvára pred prosiacim a srdce chudobného sa dokáže otvárať pred dávajúcim, vtedy sa obidvaja stávajú bohatými pred Bohom. 

Bohatí teda nie sú tí, ktorí zbúrajú malé a postavia väčšie. Nie sú ani tí, ktorí posunú hranice svojich pozemkov čo najďalej; ako ani tí, ktorí si dovolia to, čo si iní dovoliť nemôžu. 

Ktosi múdry z ľudí povedal, že najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto najmenej potrebuje. A iný k tomu dodal, že najbohatší je ten, komu v živote pribúdajú priatelia a nie veci. Ale ani to nemusí byť celkom vyčerpávajúca odpoveď. 

Počas jedného rozhovoru s bohoslovcami pri umývaní riadov v seminárnej kuchyni zvrtla sa reč aj na to, kto je naozaj bohatý. Vtedy jeden z nich vyslovil zaujímavú myšlienku vloženú do slovnej hračky: „Bohatý = Boh a ty.“

Čiže bohatý som vtedy, ak je u mňa Boh a ty. Myslím si, že táto odpoveď nás posunula k správnemu záveru: Môj život stúpa na hodnote vtedy, ak ho žijem nielen pre druhých, ale aj s Bohom. Čo ešte viac potrebujem? Aby som bol pred Bohom bohatý, úplne stačí: BOH a TY.