Dobrý pastier položí život za ovce

Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera - B
Pavol Gavenda 21.04.2021
Dobrý pastier položí život za ovce

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Pri prvom spoločenskom zoznamovaní si podávame ruky a hovoríme meno, prípadne aj bližšie informácie, jedným slovom predstavujeme sa.

Dnes sa nám Pán Ježiš predstavuje slovami: „Ja som dobrý pastier.“ Dôležitosť týchto slov zvýrazňuje aj skutočnosť, že ich v dnešnom texte opakuje viackrát. Hovorí o Dobrom pastierovi, že aj život dá za svoje ovce. Tu sa jasne ukazuje alegorická povaha toho, čo Ježiš hovoril.

Jeho myšlienku prevyšuje daný obraz a vyjadruje čosi nepomerne hlbšie a tajomnejšie. Pastier oviec sa niekedy vystavuje nebezpečenstvu, aby ochránil svoje stádo. Ale nik od neho predsa nežiada, aby položil svoj vlastný život. Veď človek je viac než ovca.

Ale Dobrý pastier Ježiš prišiel zachrániť ľudí. A zachráni ich tým, že sa za nich obetuje. Veď tu ide o život a o smrť, ide o večnosť. Boh miluje každého človeka tak hlboko, že vydá svojho vlastného Syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.

Ježiš pozná každého človeka a každého má rád. Že je to tak, vyjadruje slovo dobrý (pastier). Tento prívlastok znamená, že sa chce jasne odlíšiť od všetkých najatých pastierov, ktorí sa síce starajú o ľudí a majú ich aj radi, ale len ak je z toho zisk. Keď sa objaví nebezpečenstvo, keď prídu vlci, dostanú strach a utečú, pričom nechajú stádo napospas šelmám.

Kristus sa od nich líši tak, že dá aj život za svoje ovce. Zomrie kvôli nim a bude ich živiť svojím telom. Nie telom oviec seba ako najatí pastieri. Tak sa on stáva povzbudením a príkladom pre kňazov, aby čím horlivejšie a vernejšie konali svoju službu veriacemu ľudu.

Aby však kňazi vedeli byť dobrými pastiermi ako Ježiš, potrebujú aj modlitby veriacich. Preto aj dnešný deň slávime ako Nedeľu Dobrého pastiera, aby sme počas nej prosili nebeského Otca za nové duchovné povolania, ale aj za biskupov, kňazov a bohoslovcov. Staňme sa v tom horlivými.