Duch pravdy

Žijeme v ére mediálnej online komunikácie. Náš smartfón nás dvadsaťštyri hodín denne spája s oceánom slov a obrazov z celého sveta. 
Peter Štálnik 18.05.2024
Duch pravdy

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: ČLOVEK A VIERA/ STANISLAV POSPÍŠIL

Informácie prúdia rýchlosťou jediného kliknutia z jednej strany zemegule na druhú takmer v rovnakom čase, ako sa udalosti odohrávajú. Človek nemá ani čas prežiť zážitok a okúsiť jeho emóciu a už prichádza do telefónu ďalšia správa.

Žijeme v mediálnom svete, ktorý nás zaplavuje tisíckami informácií. V tomto kontexte sa vynára otázka, ktorá sa dotýka toho najdôležitejšieho rozmeru: pravdy! Koľko z toho, čo sa k nám denne dostáva, je pravda? Ježiš dáva svojim učeníkom prísľub: Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Boží Duch bude viesť vtedajších i dnešných učeníkov k celej pravde. Našou úlohou je načúvať tomuto pôsobeniu Božieho Ducha. Je na nás, aby sme zachytili jeho hlas, ktorým sa prihovára nášmu.

Turíce nie sú len jedinečná udalosť z minulosti, ktorú si pripomíname plameňmi zostupujúcimi z neba a apoštolmi zázračne hovoriacimi všetkými jazykmi sveta. Turíce sú vždy aktuálna udalosť. Duch neustále zostupuje od Boha do srdca každého jednotlivého kresťana preto, aby nás uviedol do plnej pravdy.

Prichádza v podobe ohňa, ktorý spaľuje všetok odpor a vnútorné prekážky, ktoré bránia prijatiu úplnej pravdy o sebe, o svete a o Bohu. Je to oheň, ktorý zohrieva srdce, osvetľuje cestu a dodáva odvahu vykročiť na ňu.

Kto chce byť naplnený Duchom Svätým, musí mať v sebe ochotu poslúchať ho. A tu prichádza to ťažké a krásne zároveň. Je to ťažké, pretože Duch Svätý nás žiada, aby sme stratili svoje „ja“, ktoré chce byť v strede nášho života a všetko v ňom ovládať. A krásne, pretože Duch je pravda a láska, ktorá nás oslobodzuje od seba samých, od zbytočných rozmarov, od falošných istôt, od túžby byť tým, čím nie sme.

Prosme Ducha Svätého, aby nám pomohol prekonať ten zvláštny strach zo straty seba samých a mohol nás tak uviesť do plnej pravdy.