Nevedomosť či ľahostajnosť?

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 23.09.2022
Nevedomosť či ľahostajnosť?

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Podnik, ktorý zamestnával veľa pracovníkov, sa dostal do vážnych problémov. Riaditeľ preto pozval špecializovanú firmu, aby urobila analýzu a určila príčiny. Odborníci zostavili dotazník a vybrali sa do podniku, aby zamestnancom položili zopár otázok.

Prvá z nich bola: „Myslíte si, že príčinou problémov tohto podniku je skôr nevedomosť alebo ľahostajnosť?“ Prvá odpoveď, ktorú dostali, bola: „Neviem. A ani ma to nezaujíma.“ Čítania dnešnej nedele rozprávajú o tom, ako to dopadne, keď sa človek stará len o vlastné blaho a všetko ostatné je mu ľahostajné.

Prorok Amos vynáša varovné „beda“ nad tými, čo si užívajú svoj majetok, ale nad problémami zvyšku národa sa netrápia. Pán Ježiš v evanjeliu toto „beda“ ešte vyostruje prostredníctvom podobenstva o boháčovi a Lazárovi. Boháč ani prstom nepohol, aby urobil niečo pre chudáka.

Dnes by sme povedali, že sa uzavrel do „bubliny“ a nadobudol presvedčenie, že sa o nikoho starať nemusí. Ježiš tento postoj pranieruje a poukazuje na zatvrdnutosť srdca, ktoré nielenže odmieta varovania Svätého písma, ale by ním nepohlo, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Ako je možné, že sa niekto dostane do takého stavu, že ním nič nepohne? Diabol pracuje trpezlivo, až človeka privedie k úplnej nevšímavosti a ľahostajnosti – voči blížnemu i voči Bohu. A tieto dve veci bývajú navzájom spojené.

Vynikajúcim nástrojom zlého ducha je pritom materiálne zabezpečenie, ktoré nie je samo osebe zlé a človek po ňom prirodzene túži: nesmie sa však stať cieľom, ale má zostať prostriedkom.

Lebo ak diabol človeka presvedčí, aby ho začal brať ako cieľ, dokonca ten najpodstatnejší, ostatní ľudia i Boh sám sa preňho stávajú len prostriedkami. Svätý Pavol upozorňuje Timoteja, že sa musí usilovať o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť.

Tá posledná je mimoriadne dôležitá pri užívaní materiálnych dobier. Veľký pozor teda, ak sme stále nespokojní a zdá sa nám, že máme málo a potrebujeme viac. Lebo práve miernosť kresťanovi pomáha, aby mu stačilo aj menej a zároveň neprestal vnímať tých, čo sa majú horšie: aby mal s nimi súcit.