O postoji k zákonu

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 08.07.2022
O postoji k zákonu

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Po dlhšom čase sa stretli dvaja kamaráti a jeden hovorí druhému: „Predstav si, musel som prestať piť rum.“ „A to už prečo?“ čuduje sa známy. „Ale, vieš, vypijem pár pohárikov a hneď sa mi pustí krv z nosa,“ vysvetľuje. A ten druhý na to: „Aha, chápem. Aj ja mám takú prísnu ženu.“

Koľko príkazov a nariadení dodržiavame len zo strachu pred trestom? Pri výchove detí si rodičia neraz vzdychnú: „Kedy už pochopí, že to, čo mu prikazujem, je pre jeho vlastné dobro?“

A pritom sa aj my, hoci už dospelí, v mnohých veciach správame podobne. Hľadíme na svoj okamžitý prospech, neberieme ohľad na druhého. Skúšame, kde je hranica toho, za čo nás nepotrestajú. Keď nás prichytia, vyhovárame sa – ako malé deti. A stáva sa nám to nielen pri ľudských, ale aj pri Božích prikázaniach.

„Prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba,“ zdôrazňuje Mojžiš ľudu v prvom čítaní. Pripomína Izraelitom, že Pán im dal zákon pre ich dobro a šťastie. A to získajú nie vtedy, keď budú špekulovať, ako ho obísť, ale keď sa s ním stotožnia. Vidíme to aj na znalcovi zákona v evanjeliu.

Keď Kristovi správne odpovie na otázku o najdôležitejšom prikázaní a Pán ho za to pochváli, už aj vymýšľa, odkiaľ pokiaľ to treba zachovávať. A vtedy Kristus začne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi.

Ten nešpekuloval, či má alebo nemá povinnosť zastaviť sa a pomôcť, ale vedený hlasom srdca, ktoré bolo s Božím zákonom stotožnené, urobil oveľa viac, než vyžadovali predpisy. Koľkí sa pýtajú v spovednici: „Pokiaľ je to ešte hriech?“

Samozrejme, zákon je užitočný, aby sme poznali, kedy sa prekračuje hranica a začína páchať zlo. Povolaní sme však konať dobro, a to nielen pol centimetra od hranice.

Keď Pavol píše Kolosanom, že Kristus je „prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné“, môžeme si uvedomiť, že práve priľnutie k nemu je zdrojom šťastia.

A žiť v súlade s ním znamená nielen vyplniť zákon, ale aj objaviť jeho zmysel. Vynikajúcim prostriedkom na pochopenie je adorácia. Kresťan, koľko času jej tento týždeň venuješ?