Perlové podobenstvo

Po dlhom rade Ježišových podobenstiev si nakoniec vypočujeme posledné tri, ktoré hovoria, aké dôležité je získať „nebeské kráľovstvo“. Tento zisk je prirovnaný k  pokladu ukrytému na poli, k vzácnej perle či sieti plnej rýb.

Ľubomír Grega 28.07.2023
Perlové podobenstvo

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Osobitne ma zaujalo prirovnanie nebeského kráľovstva k perle, ktorú si kúpil znalec. Vedeli ste, že tieto vzácne drahocennosti ľudia zháňajú už takmer 6000 rokov? Že ich lovia nielen v slaných, ale aj sladkých vodách a že každá perla je originálna svojím sfarbením a leskom?

Že sa tvoria za zvláštnych okolností v lastúrniku – perlorodke, do ktorej sa dostane maličké zrniečko piesku, a keď ju podráždi, začne ho obaľovať perleťou až sformuje perlu? A vedeli ste aj to, že tieto lastúry nemajú hlavu? Človek môže len žasnúť nad všetkým, čo Boh skryl do týchto tajomných stvorení!

Takže, keď Ježiš spomenul perlu a ocenil ju celým majetkom, všetci vedeli, že nepreháňa. Dnešní znalci za jednu perlu vylovenú v Červenom mori preskúmanú zo všetkých strán dokážu zaplatiť aj 10-tisíc dolárov.

Ak teda človek dokáže za takúto malú lesklú pominuteľnosť – bez ktorej by určite prežil – zaplatiť takú obrovskú sumu, potom za nebeské kráľovstvo, bez ktorého nemá zmysel žiť, by mal zaplatiť všetkým, čo má a čím je.

Apoštol Pavol si toto kráľovstvo úplne stotožnil s Kristom a svoj vzťah k nemu opísal veľmi radikálne z rímskeho väzenia v Liste Filipanom (3, 7-8), teda ľuďom, ktorí znamenite poznali hodnotu zlata a jeho ťažbu. Písal, že všetok svoj dovtedajší zisk v porovnaní s Kristom pokladá za úplnú stratu.

Kristus sa preňho stal takou jedinečnou vzácnosťou, že všetko ostatné sa zmenilo na obyčajné odpadky (gréckymi slovami to vyjadril ešte rustikálnejšie).

Po všetkých týchto Ježišových podobenstvách by nás svätý Tomáš Akvinský už len netrpezlivo štuchal do boku, aby sme nestáli so založenými rukami, ale robili všetko pre získanie tejto „nebeskej perly“. Poďme na to, aby sme na konci nemuseli zo zúfalstva škrípať zubami!