Pripravte cestu Pánovi

Ak sa rozhodneme prečítať si nejaký novinový článok, urobíme tak najčastejšie preto, lebo nás zaujal jeho titulok – niekoľkými slovami podáva zhrnutie toho, o čom budeme čítať.
Peter Štálnik 08.12.2023
Pripravte cestu Pánovi

Ilustračná snímka: unsplash.com/Priscilla du Preez

Liturgia tejto nedele nám ponúka prvé riadky evanjelia napísaného svätým Markom. V podstate sú akoby titulkom celého spisu a ten znie: Evanjelium Ježiša Krista, Božieho Syna.

Zdá sa, že nemôže konkurovať silným, provokatívnym titulkom v novinách, a predsa už v tomto prvom riadku Markovho textu nájdeme celý príbeh s jeho vnútornou silou a tiež dôvod, prečo by sme si mali dať tú námahu a pozorne ho čítať. Evanjelium v preklade znamená radostná zvesť.

Je prevzaté z vojenského jazyka, označovala sa ním správa o víťazstve. Ježiš, čo v preklade znamená Boh je spása, je Kristus, čiže Pomazaný. Nie je len významná osobnosť či spravodlivý prorok. Je Boží Syn v plnom zmysle tohto slova.

Evanjelium je teda radostná zvesť o víťazstve nad hriechom, strachom, beznádejou a smrťou. Toto víťazstvo nám daroval Ježiš, Boží Syn, skrze svoju smrť na kríži a zmŕtvychvstanie.

Všetci sa rodíme v stave odlúčenosti od Boha, ale vďaka obete Božieho Syna sa môžeme vrátiť opäť do plného spoločenstva s Bohom skrze Božiu milosť a pokánie. A práve pokánie nám ponúka Ján Krstiteľ – ako správnu a zároveň jedinú cestu k prijatiu a žitiu radostnej zvesti.

Ak od nás evanjelium Prvej adventnej nedele žiadalo bdelosť, dnešné evanjelium požaduje pokánie. Ono nie je nič iné ako návrat k Bohu celým srdcom, zmena zmýšľania, ktorá nás privedie k novému životu s Kristom aj navonok odlišnému od života tých, ktorí dar viery nemajú.

Využime čas Adventu nato, aby sme sa každý deň aspoň na pár minút zastavili a stíšili, vypli telefón a sociálne siete a zapli srdce. Zoberme do ruky Bibliu a čítajme evanjelium Ježiša Krista, Božieho Syna, lebo „ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí“ (Rim 1, 16).