Príťažlivé svetlo

Štvrtá nedeľa v cezročnom období - Obetovanie Pána - sviatok - A
Igor Hanko 29.01.2020
Príťažlivé svetlo

Ilustračná snímka: © INGIMAGE

Hromničné sviece, ktoré dnes držíme v rukách, sú nádherným symbolom obety, ktorá sa stane svetlom. Ich úlohou je úplne sa odovzdať plameňu. Strácať sa v ňom, a tak šíriť okolo svetlo.

Presne v tomto zmysle je Kristus svetlom, o ktorom hovorí spravodlivý a nábožný Simeon v Jeruzalemskom chráme. Ježiša stravuje oheň lásky, ktorý prichádza od Otca v Duchu Svätom. Každý moment jeho existencie je obetovaný, aby sa stal svetlom. Spasiteľova obeta vrcholí ako žiara na svietniku kríža, aby osvetlila celý dom, celú ľudskú rodinu.

Dnešný sviatok je i predtuchou slávenia veľkonočného tajomstva. Slávnostná procesia anticipuje tú, v ktorej budeme nasledovať Krista, Svetlo sveta, v podobe veľkonočnej sviece počas Bielej soboty. Je to zároveň oslava stretnutia. Spoločne ideme v ústrety Kristovi, aby sme sa sami stali svetlom. 

V Ríme majú mnohí ľudia v živej pamäti mladú ženu Chiaru Corbellovú Petrillovú. Počas tretieho tehotenstva jej diagnostikovali zákernú chorobu. Liečbu si žiadala oddialiť, aby mohla dať život svojmu dieťaťu. Keď prišiel na svet malý František, bolo už neskoro na jej záchranu. Posledný rok života sa snažila prežiť naplno. Venovala ho synovi, manželovi, rodine a priateľom, ale i ľuďom vo farnostiach, ktorým spoločne rozprávali o Božom pôsobení v svojom živote. Svojmu synovi obaja rodičia napísali odkaz: „Láska je stredom nášho života, pretože sa rodíme z lásky, žijeme preto, aby sme milovali a nechali sa milovať, a umierame, aby sme poznali Božiu lásku.“ Táto mladá Talianka žila svoj život pre iných. Dnes je svetlom pre nás všetkých. Proces jej blahorečenia je otvorený od septembra 2018.

V jej životnom príbehu sa nám zrkadlia tri podstatné elementy dnešného sviatku: stretnutie, obeta a svetlo. Stretnutie s Kristom roznecuje lásku, ktorá vedie človeka k obetovaniu sa. A obeta je potrebným svetlom pre náš svet. Tešme sa v tento deň svetla a myslime na to, že môžeme byť premenení na božský oheň vo svetle, ktoré teší a osvecuje nie iba náš dom, ale celý svet.