Púštny test

Homília na Prvú pôstnu nedeľu - C.
Ľubomír Grega 06.03.2019
Púštny test

Snímka: unsplash.com/MontyLov

Od Popolcovej stredy možno už nezostala ani smietka z popola na našich hlavách, no z Lukášovho evanjelia akoby sa nám znovu začal sypať na hlavy púštny piesok. Boží Duch nás cez nedeľné Božie slovo vedie s Ježišom do hornatej Judskej púšte, ktorá určite nepatrí k vyhľadávaným dovolenkovým destináciám a už vôbec nie je pre tých, ktorí si nedokážu nič odoprieť.

Keď Ježiš opustil nazaretský domov, urobil pred verejným pôsobením zvláštny životný krok: vystúpil z krstnej vody Jordánu, kde počul Otcov hlas, a vstúpil do sucha púšte, kde počúval diablov hlas. Ježiš tieto hlasy dobre rozoznával. Vedel, že Otcov hlas je milujúci a vyznáva lásku, kým diablov hlas pokúša a zvádza, takže niet v ňom nijakej pravdy.

Napriek tomuto poznaniu sa Ježiš odhodlal pre nezvyklý púštny test, ktorý sa nekonal na začiatku štyridsaťdňového pôstu, kým bol pri sile, ale na jeho konci, keď zoslabol. Tento diablov test bol zostavený z troch výziev: sprav z mŕtveho živé – z kameňov chleby; venuj mi trochu poklony a dám ti všetku moc a slávu; nakoniec dokáž, že si Boží Syn a nech ťa nebo zachráni pred pádom. 

Možno tieto pokušiteľské výzvy neznejú až príliš pokušiteľsky. Lenže práve v tom je zákernosť pokušenia, že neznie príliš nebezpečne či nelogicky, sľubuje veľa, ale zoberie všetko. Koľkí sa zo životných púští vraciame porazení, pretože sme opakovane nezvládli diablove púštne testy starostlivo zostavené iba pre nás?

Sme na začiatku Pôstneho obdobia, ktoré nechce byť časom sklamania, ale novej nádeje, že sa oplatí znovu zabojovať o svoju dušu aj napriek neustálemu padaniu.

Pred krátkym časom som sledoval záznam z prekážkového behu, kde sa jednému bežcovi od začiatku nedarilo. Nielenže spadol a ocitol sa mimo bežeckej trate, takže ostatní mu už dávno „zutekali“, ale po opätovnom rozbehu zhadzoval všetky nastavené prekážky. Dobehol celkom posledný, ale za obrovského potlesku celého hľadiska. Dal by Pán, aby aj nám na konci tohtoročného Pôstneho obdobia zatlieskalo celé nebo.