Smerovať k Božiemu videniu

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 26.08.2020
Smerovať k Božiemu videniu

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Šimon iba pred okamihom dostal úlohu Petra a zrazu ho Kristus nazýva „satan“. Jediný z učeníkov vyhlásil, že Ježiš je Mesiáš i Syn Boží, a tento Mesiáš teraz hovorí o svojom blízkom utrpení a smrti. Apoštoli sú v šoku. Ich Mesiáš predsa nesmie zomrieť. Šimon Peter si ho vezme nabok a dohovára mu.

Z dnešného úryvku evanjelia vidíme, že zmena mena nestačí. Peter je so svojou novou identitou na začiatku životnej cesty. Podobne ako my, keď nás Boh vyruší v našom stereotype, stojíme pred novou výzvou a pýtame sa, čo s tým. Boh totiž nikdy nie je taký, akého sme si predstavovali, a ani poslanie, ktoré nám v živote zveruje, nemusí byť naše vysnívané.

Stať sa Petrom – to chce zmenu životného smerovania. V prvom rade nepoúčajme Boha, čo by mal konať a čo nie. I keby sme boli akokoľvek svätí, stále premýšľame ako ľudia. Vtedy je potrebné upozorniť nás, ako to urobil Ježiš pri Petrovi: „Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.“

Koľkokrát sme si dnešné evanjelium mylne vysvetlili: Boh miluje utrpenie.

Nie, Boh nemiluje utrpenie, on miluje nás! Kríž nám neposiela Boh, kríže nám dávajú iní a my ich staviame. Cítime sa pri nich možno zbožnejší. Ale utrpeniu je normálne sa vyhnúť, i keď láska niekedy vyžaduje darovať seba samého až na smrť. Boh si cení práve takýto postoj.

Svoje o tom vie nenávidený prorok Jeremiáš. Spaľuje ho oheň Božej lásky, ktorý je oveľa silnejší než vnútorná bolesť z výsmechu, ktorým ho častujú ľudia, keď im pripomína ich zlé skutky - a to sa im, pravdaže, nepáči. Vie o tom svoje aj apoštol Pavol. Životné rany ho naučili meniť spôsob myslenia.

Naša účasť na svätých omšiach má jednu dôležitú úlohu, na ktorú často zabúdame. Meniť svoje myslenie. Rozširovať svoje obzory. Učiť sa dívať Božím pohľadom.

Už v Starom zákone nachádzame požiadavku na takúto zmenu – Boh sa teší viac ľudu, ktorý prináša svoj život ako dar, než z posvätného obetovania zvierat na oltári.

Pred nami je silná výzva, aby sme podobne ako prorok Jeremiáš vstúpili do príťažlivého a fascinujúceho vzťahu s Bohom, ktorý nás povedie od obmedzujúceho ľudského vnímania k božskému, priestrannému.