Teraz sa modlí za nás

Siedma Veľkonočná nedeľa - A
Igor Hanko 20.05.2020
Teraz sa modlí za nás

Keď sa zahľadíme na ľudstvo, i to súčasné, musíme konštatovať jednu vec: nevyzerá ako vykúpené. Priznajme si, že ani my sami nepôsobíme omilosteným dojmom. Zločiny a nedostatky sú všade, kam sa pozrieme.

Cirkevné štatistiky v Európe zaznamenávajú tichý, ale ustavičný pokles i citeľný odpad ľudí od náboženskej praxe. Nečudo, že by sa niekomu mohlo zdať, že Kristus svoje dielo na zemi nestihol dokončiť, alebo že stroskotalo neskôr, vinou nedobrých kresťanov.

Ježiš však v modlitbe dnešného úryvku evanjelia tvrdí, že jeho dielo spásy je dovŕšené i napriek zdaniu veľkopiatkovej katastrofy a historických nedostatkov Cirkvi: „Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“

V Jánovom evanjeliu máme tri prípady použitia slovesa dokončiť (grécky teleioun), ktoré sú spojené s dielom či so skutkami Otca. Posledný raz ho Kristus vyslovuje v pasívnom tvare pred smrťou na kríži: „Je dokonané.“ V čom teda spočíva toto zavŕšené dielo Božieho Syna?

Vieme, že neprišiel vyriešiť všetky problémy sveta. V podstate zostáva iba jediný: človek. Buď sa z neho stáva bytosť podobajúca sa na obraz Boha a svet sa mení k lepšiemu, alebo - ako hovorí Thomas Hobbes - je: „Človek človeku vlkom.“ Podľa tohto filozofa sa človek rodí slobodný, ale ľudia v modernej spoločnosti žijú v okovách. Túžia po moci, sláve i bohatstve, žiaľ, neraz pritom oberajú o slobodu kohokoľvek, kto im stojí v ceste. 

Raz prišiel istý kráľ po radu k uznávanému mudrcovi. Ten ho bez slova zaviedol do stajne presne vo chvíli, keď jeho sluha prerušil prácu a začal sa modliť. Kráľovi vtedy povedal najdôležitejšiu radu: „V týchto zložených rukách na modlitbu je ukrytá väčšia sila múdrosti ako vo všetkých mojich knihách.“ 

My kresťania svet nevykúpime ani nespasíme. Kristus už toto dielo vykonal. Môžeme s ním však spolupracovať. A práve to od nás očakáva. Aj v najťažšom momente svojho pozemského života si o nás robí starosti a modlí sa za nás. Skúsme byť i my denne pri ňom a vždy nájdeme to najdôležitejšie a najpodstatnejšie v našom živote.