Ty si môj milovaný Syn

Krst Krista Pána - B
Pavol Gavenda 06.01.2021
Ty si môj milovaný Syn

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Nejeden raz sa stane v ľudskom živote, že rodičia sa hanbia za svoje dieťa. Avšak oveľa častejšie sa stáva opak: dieťa zaprie svojich rodičov. Oproti tomu môžeme pri krste Pána v rieke Jordán vnímať úplne iný postoj nebeského Otca k svojmu Synovi:

„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ A Boží Syn, Ježiš, má jednu veľkú túžbu, aby aj každý z nás sa s ním zjednotil prijatím krstu a aby aj o ňom platili tieto Otcove slová: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.

Preto by sme si mali uvedomiť a nikdy nezabudnúť na to, akým pokladom a veľkou hodnotou je pre nás krst. Mnohí si ho však necenia, lebo ho nepoznajú.

Dve dievčatá šli do klenotníctva, aby si niečo kúpili – nejaký šperk na pamiatku svojej prvej výplaty. Klenotník im ukázal viacero šperkov, no odporúčal im osobitne jeden z nich, zvlášť cenný. Na pohľad to bol nevýrazný tmavý kameň.

Dievčatá dali najavo, že sa im nepáči. Klenotník ho dal do svojej dlane a chvíľku zohrieval. Keď kameň prijal teplo, začal žiariť krásnymi farbami. Bol to drahokam, ktorý nesie názov opál.

Krst je podobne drahokamom. Ľudia ho síce prijmú, no potom akoby ho odložili bokom, zabudnú naň, nevšímajú si ho, nezohrievajú ho svojou vierou, modlitbou, posväcovaním sa, prijímaním sviatostí; skrátka nezohrievajú svojím životom drahokam krstu; nevedia, akú hodnotu vlastnia.

Nestaňme sa takými nevzdelanými a neuvedomelými kresťanmi, aby sme nepremárnili tú základnú nesmiernu milosť krstu. Rozvíjajme ju celý život k čo najväčšej dokonalosti a svätosti, aby nielen pri krste, ale kedykoľvek v našom živote a raz aj na jeho konci mohol nebeský Otec o nás vyhlásiť: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.

Vieme, kedy to o nás platilo prvý raz? V deň svätého krstu. Ak jeho dátum nevieme, skúsme si ho zistiť a každý rok zaň ďakovať Pánovi.