Už vieme, o čom to bude

Z roka na rok pribúda pútnikov, ktorým sa pri troche šťastia podarí osobne navštíviť aj známu Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Už pri vstupe každého upúta čelná stena s fascinujúcim Michelangelovým výjavom Posledného súdu s množstvom postáv zhromaždených okolo Ježiša Krista, ktorý vykonáva súd nad každým, kto kedykoľvek žil na tejto zemi. Výraz jeho tváre a gesto zdvihnutej ruky vyvolá na mnohých tvárach zúfalý smútok, ale aj konečné zadosťučinenie.
Ľubomír Grega 24.11.2023
Už vieme, o čom to bude

Snímka: Wikimedia Commons/voľné dielo

Celý tento dramatický výjav je akýmsi zviditeľnením Matúšovho evanjelia o všetkých, ktorí ho dokázali, ale aj nedokázali prijať v hladnom, smädnom, migrujúcom, nahom, chorom či odsúdenom človekovi.

Títo všetci sa okolo Krista a jeho Matky nachádzajú v zvláštnom pohybe, do ktorého sú ťahaní hlasitým trúbením anjelov a otvorením kníh života. Mŕtvi sú vzkriesení, iní sú už anjelmi vyslobodzovaní pre nebo, ale sú aj takí, ktorí sa opätovne prepadajú do zatratenia.

V tomto záverečnom súdnom procese púta osobitnú pozornosť jedna postava, z ktorej – aspoň podľa mňa – najviac vychádza zúfalé sklamanie. Stojí blízko trúbiacich anjelov, avšak zlými duchmi je celou silou sťahovaná dole.

Kým ľavou rukou si zakrýva polovicu tváre, z tej druhej sa dá vyčítať niečo medzi veľkým strachom a nedorozumením, akoby za žiadnu cenu nechcela uveriť tomu, že nebude patriť medzi spasených, že už nemôže viac klamať samu seba a už vôbec nie Boha.

Je to stav krutého vytriezvenia z falošného obrazu o sebe. Veľká vďaka Ježišovi, že toto evanjelium nebudeme počúvať po prvýkrát na poslednom súde, ale máme obrovskú milosť opäť si ho vypočuť v túto Nedeľu Krista Kráľa, takže veľmi dobre vieme, o čom to bude na konci všetkého.

Ak teda nechceme patriť k podobným zúfalcom, stále máme možnosť aj čas urobiť čokoľvek pre Ježišových najmenších bratov, poznačených nešťastím tohto sveta. V tom nám všetkým Pán Boh pomáhaj.