Vedený radosťou

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 22.07.2020
Vedený radosťou

Dnešné dve evanjeliové podobenstvá sa na seba ponášajú obsahom aj štruktúrou.Takéto zdvojenie výpovede má evidentne dôležitý cieľ.

Autor pracuje s rovnakými slovesami: nájde, ide, predá a kúpi. Odkazujú na roľníka a obchodníka, ale je zrejmé, že protagonistom je niekto iný: poklad ukrytý v poli a vzácna, dlho hľadaná perla. Roľník nájde poklad v poli náhodne. Kupec naopak, vzácnu perlu po dlhom a náročnom hľadaní. Ide o dve dimenzie prítomné v každej skúsenosti života kresťanskej viery: prekvapenie z niečoho neočakávaného a zároveň vytrvalé hľadanie a pravidelná starostlivosť. 

Pre mnohých súčasníkov sa, žiaľ, kresťanstvo javí ako život plný odriekania a obmedzovaní. Vedeli by uviesť dlhý zoznam toho, čo kresťan má či nemá konať.

Ježiš nám však svojím evanjeliom kladie do centra pozornosti radosť a nie zriekanie. Vie, že radosť je hlavným motívom, pre ktorý je človek ochotný priniesť akúkoľvek obetu. Roľníka vedie k tomu, aby po neočakávanom objave predal všetko. V kupcovi roznecuje túžbu po hľadaní perál. Ak nájde najvzácnejšiu, tiež predá všetko. Je to malá čiastka v prípade roľníka a extrémne veľká u obchodníka.

V oboch prípadoch však ide o celé ich vlastníctvo. Doteraz nepoznaná radosť posúva na druhé miesto všetko vzácne, čo v živote skúsili. 

Historici nám potvrdzujú, že v Rímskej ríši boli perly mimoriadne cenným artiklom. Hodnota jednej mohla dosahovať i desiatky miliónov dnešných eur. Kristus takýmto spôsobom zdôrazňuje, že stretnutie s Bohom je tá najcennejšia vec v živote. Nedá sa vyvážiť ani všetkými pokladmi sveta. Prináša so sebou radosť, ktorá prekoná ľudské očakávania. Preto sa konvertita nedíva na to, čoho sa vzdal, ale chváli, čo našiel.

A Kristov učeník rozpráva o tom, čo získal, a nie o tom, čo ho to stálo. Bolo by veľmi pekné, ak by takáto radosť prebývala v našich srdciach, viedla naše rozhodovania a žiarila denne na našich tvárach, zvlášť keď sme spoločne na svätej omši.