Viera a pochybnosť

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období - A, sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
Igor Hanko 01.07.2020
Viera a pochybnosť

Ilustračná snímka: WWW.ISTOCKPHOTO.COM

Možno nás prekvapuje výrok autora dnešného evanjeliového úryvku. Mňa osobne doslova šokuje. Apoštoli sú v blízkosti zmŕtvychvstalého Krista, ktorý vystupuje do neba, a svätopisec o nich hovorí: „No niektorí pochybovali.“ 

Ľudský charakter takýchto pochybností nám Matúš v 14. kapitole svojho evanjelia predstavuje opisom mimoriadneho Petrovho zážitku, keď sa snaží nasledovať Krista kráčajúceho po mori. Autor rozprávania vtedy použije to isté sloveso - pochybovať. Apoštol sa po prvých krokoch naľaká rozbúreného mora, začne sa topiť a prosí o záchranu. Ježiš ho rukou zachytí a povie: „Prečo si pochyboval?“ 

V Petrovom živote ide o novú skúsenosť. Hoci na vlastné oči spoznáva Kristovu zázračnú moc, ktorá je silnejšia ako morský živel, predsa ním zalomcuje pochybnosť, či to zvládne. Ocitá sa v nepoznaných okolnostiach. Na Petrovi vidíme celú jeho ľudskú krehkosť. 

V dnešnom úryvku dostávajú učeníci celoživotnú úlohu - ísť ku všetkým národom, učiť ich i krstiť a naučiť žiť podľa vzoru Krista. Istotou im má byť viera, že Ježiš má neobmedzenú moc a bude s nimi, i keď ho vidia odchádzať. Ich poslanie presahuje ľudské sily a oni to vedia. Kto by v takejto situácii o sebe nezapochyboval? 

Božie slovo dnes nastavuje zrkadlo mojej osobnej viere. V krízovej životnej situácii mi totiž nebude stačiť iba poznanie kresťanských právd. To by som sa príliš podobal na apoštola Tomáša, ktorý má veriť, že Kristus vstal z mŕtvych, pretože mu to povedali.

Evanjelista Matúš nás spolu s apoštolmi pozýva ísť ďalej. V svojom diele nám predstavuje situácie, v ktorých je potrebné s odvahou sa konfrontovať s tajomstvom, ktoré nás presahuje. Viera sa totiž prejavuje dôverou v niekoho, kto je mocnejší ako ja. Práve takú vieru potrebujú učeníci, ak majú ísť ako baránky medzi vlkov; bez palice, ktorá by ich chránila, a bez peňazí, ktoré by ich zabezpečili. Jedinou oporou a istotou im má byť Boh, ktorý ich uisťuje: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Takú vieru mali svätí Cyril a Metod a presne takú vieru potrebuje každý z nás.