Víno dobré. A lepšie

Druhá nedeľa v cezročnom období - C
Martin Kramara 14.01.2022
Víno dobré. A lepšie

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Na francúzskych hraniciach, ešte za starých čias, colník vo vlaku kontroloval cestujúcich. „Čo to máte v tej veľkej taške?“ spýtal sa pekne oblečeného pána. „Nič, len fľaše s lurdskou vodou,“ odpovedal cestujúci. „Nesiem si ich z pútnického miesta.“ „Naozaj?“ zapochyboval colník a jednu z fliaš vytiahol.

Priložil k nosu a prísne skonštatoval: „Veď je to alkohol!“ Elegantný cestujúci vyskočil na rovné nohy a vyhŕkol: „Zázrak! Vidíte to? Zázrak!!!“ V evanjeliu 2. nedele v Cezročnom období čítame, že na začiatku verejného účinkovania Ježiš prijal pozvanie na svadbu.

A tam urobil prvý zázrak, prostredníctvom ktorého zjavil seba samého. Keď hrozilo, že sa svadba skončí hanbou, lebo nemali víno, pomohol im spôsobom, ktorého nebol schopný nijaký človek. Ľudia zbadali, že do ich života vstúpil ten, kto má moc: nad prírodou i jej zákonmi.

S humorom sa občas vraví, že je veľa takých, ktorí dokážu z vína urobiť vodu. Opačným smerom to však nedokáže nik. Okrem Božieho Syna. O zázraku v Káne sa dá duchovne uvažovať nespočetnými smermi. Vyberme si jeden – Božiu prajnosť.

Kristus prejavil svoju prajnosť mladému páru nielen prijatím pozvania, ale aj pomocou v okamihu krízy. Rozumel zvykom, viacdennému sláveniu, tradičnej pohostinnosti. Bol tu pre nich, keď to potrebovali. Pozoruhodná je aj poznámka starejšieho ženíchovi: „Ty si zachoval dobré víno až doteraz!“

Víno, ktoré mladomanželia dostali vďaka Ježišovi, bolo lepšie než to, ktoré sami nachystali. Koľko párov má v sebe obavu, že ak by Boha pustili do svojho života, museli by toto a nesmeli tamto? Koľkí sú presvedčení, že bez Boha im bude lepšie?

Veď vína je nadostač: v zaľúbení, v sebe, v intimite, v spoločných zážitkoch, v cestovaní... Avšak kto uveril Božej prajnosti, raz zistí, že on má pre neho pripravené viac. A lepšie.

V čase, keď sa iným už víno vyčerpalo – vplyvom všednosti, veku, problémov a starostí, a keď už hľadajú, čím ho nahradiť, tí, ktorí pozvali Krista do vzťahu, zisťujú, že jeho milosť prináša ešte „lepšie víno“. Zrelú a trvalú lásku – už nielen kvôli tomu, čo druhý môže poskytnúť, ale kvôli tomu, kým je.