Všetka múdrosť sveta

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 17.06.2022
Všetka múdrosť sveta

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Veriaci profesor nám ako študentom rozprával anekdotu o vedcoch, ktorí dospeli k presvedčeniu, že už dosiahli plnosť poznania. Rozhodli sa preto, že svoju múdrosť predstavia aj Pánu Bohu. „My dnes dokážeme to isté čo ty,“ povedal sebaisto predseda vedeckého spolku.

A pokračoval: „Napríklad z hliny zeme vieme stvoriť človeka. Vymodelujeme, oživíme a je to,“ dodal a hneď to začal aj predvádzať. „Moment,“ ozval sa s úsmevom Pán Boh, „najskôr si zožeňte vlastnú hlinu.“

Vyučujúci nám vedel nielen pútavo predstavovať nové vedomosti, ale aj pripomínať pokoru, na ktorú neslobodno zabúdať pri nadobúdaní poznania. „To, čo viete, je akoby obsah kruhu,“ hovorieval. „A to, čo ešte neviete, je akoby na jeho obvode. Čím viac človek vie, tým viac zisťuje, koľko ešte nevie. A naopak, ten, čo len málo vie, je presvedčený, že sa veľa učiť nepotrebuje.“

Zo skúsenosti všetci poznáme to, keď si človek myslí, že už niečo pochopil, no to podstatné mu ešte uniká. Alebo to ani nechce vedieť, pretože mu to „nepasuje“ do vlastných predstáv.

V nedeľnom evanjeliu to zažil Peter. Keď Kristus učeníkom položil otázku, za koho ho pokladajú ľudia, dostal vysvetlenia: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

Samozrejme, nepýtal sa to preto, že by ho zaujímali „klebety“ o vlastnej osobe. Ježiš viedol učeníkov k pochopeniu toho, načo prišiel na svet. „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Ale tam už nemali odvahu dávať také pohotové odpovede. Teda s výnimkou Petra. Ten sa osmelí a povie: „Za Božieho Mesiáša.“

Správne odpovedal. Na danú otázku to bola tá najlepšia odpoveď. Aké však muselo byť Petrovo prekvapenie, keď namiesto toho, aby ho Kristus pochválil, dôrazne jemu aj ostatným prikázal, že o tom nesmú nikomu hovoriť. Ba navyše začal rozprávať o svojom utrpení a smrti.

Dôvodom bola predstava učeníkov o tom, aký Mesiáš má prísť. Bola celkom odlišná od toho, čo bolo v Božom pláne. Kresťan, ako je to s tvojou vierou a túžbou po poznaní? Nepatríš náhodou k tým, čo si myslia, že už „zjedli všetku múdrosť sveta“?