Lukov Dvor ponúka vnútorné uzdravenie

Dnešná doba je poznačená stresom, závislosťami či zranenými srdcami. Mnohí ľudia potrebujú na svojej ceste životom ukázať smer, povzbudiť a pocítiť, že ich niekto prijíma aj s ich problémami. V uponáhľanom svete je náročné nájsť takúto oázu prijatia, niekoľko ich predsa len existuje. Napríklad Duchovné centrum Lukov Dvor pri Nitre.
Ján Lauko 25.06.2019
Lukov Dvor ponúka vnútorné uzdravenie

Dom Srdca Ježišovho na Lukovom Dvore / Snímka: Archív MSC


V areáli na okraji mesta pod Zoborom už vyše dve desaťročia pôsobia Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC). Prišli tam na pozvanie vtedajšieho nitrianskeho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca. Z bývalého kaštieľa, ktorý kúpili v roku 1996, spravili centrum pre duchovnú obnovu s názvom Dom Srdca Ježišovho. Otvorili ho v roku 1998 a odvtedy na tomto mieste rozvíjajú spiritualitu, ktorá pomáha ľuďom so zranenými srdcami. „Ako Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho máme spiritualitu Srdca nášho zraneného Pána. Preto sme sa od začiatku venovali aj ľuďom, ktorí majú zranené srdce. Posledných 20 rokov sa to stalo našou špeciálnou úlohou. Túto cestu nám otvoril kurz Uzdravujúcej cesty života, ktorý pochádza z Ameriky,“ hovorí páter Jozef Hegglin MSC, ktorý na Lukovom Dvore dáva duchovné cvičenia už 15 rokov.

 

Spolupráca zasvätených a laikov

Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Jules Chevalier mal už 100 rokov pred Druhým vatikánskym koncilom víziu a túžbu spolupracovať s laikmi, diecéznymi kňazmi a rehoľnými sestrami. Chcel, aby kongregácia a jej spiritualita niečo zmenila v životoch ľudí. „Čím viac Ježiša poznáme, tým viac sa niečo v nás zmení,“ vysvetľuje Jozef Hegglin charizmu ich kongregácie. Tá svoju službu rôznymi spôsobmi spája aj so spoločenstvom Laici rodiny pátra Chevaliera. „Cez priateľstvo, pomoc a konkrétne služby spolupracujú s nami v poslaní, aby Srdce Ježišovo bolo milované,“ hovorí páter Hegglin.

Spolupráca zasvätených a laikov funguje i pri duchovných programoch, ktoré prebiehajú na Lukovom Dvore. Kurzy vedú kvalifikovaní lektori z radov psychológov, mediátorov, psychoterapeutov, rehoľníčok či kňazov. Už mnoho ľudí vďaka nim úspešne prekonalo svoje vnútorné šrámy. Koordináciou duchovných programov je poverená sestra Miroslava Martina Lukčiková z komunity Congregatio Jesu. Práve táto kongregácia má tiež na starosti organizáciu života v Dome Kána, čo je nový objekt na Lukovom Dvore, ktorý sa misionári rozhodli postaviť pre zvyšujúci sa záujem o aktivity duchovného centra.

 

Kurzy reagujú na potreby dnešného človeka

Programy, ktoré na Lukovom Dvore ponúkajú, možno rozdeliť na duchovné, uzdravujúce či pomáhajúce osobnostnému rozvoju. „Máme programy pre manželské páry a ľudí, ktorí majú traumy v psychickej rovine. Ponúkame aj kurzy venujúce sa ľuďom, ktorí boli sexuálne zneužívaní alebo majú problémy s alkoholom a inými závislosťami,“ približuje sestra Miroslava. Ako dodáva, na Lukov Dvor prichádzajú aj ľudia, ktorí hľadajú duchovné posilnenie. „Buď na individuálnych duchovných cvičeniach, ktoré sa konajú v tichu. Alebo na cvičeniach, ktoré sa venujú spiritualite ženy. Takisto máme duchovný program pre tých, ktorí hľadajú povolanie,“ vymenúva sestra Miroslava množstvo kurzov zaujímavých pre súčasného človeka.

Pripomína aj nový program, ktorý sa zameriava na duchovný i osobnostný rozvoj kňazov. „Často hovoríme o pastorácii povolaní a myslíme na tých, čo nemajú povolanie. Ale aj kňazi po vysviacke majú povolanie a o to sa už nestaráme. Iba vtedy, keď majú problémy. Preto chceme ponúknuť program aj pre nich,“ vysvetľuje zámer kurzu s názvom Mesiac pre kňazov: oddych - zastavenie sa - obnovenie, ktorý sa bude konať od 29. septembra do 26. októbra 2019.

 

Víkendy pre obete sexuálneho zneužívania

V rámci programov je i kurz, ktorý pomáha obetiam sexuálneho zneužívania. „Už 17 rokov sprevádzam ženy, ktoré boli sexuálne zneužívané. Z nich boli možno 3-4 zneužívané kňazmi. U iných to boli väčšinou prípady sexuálneho násilia v rodine. S jednou skupinou sa stretávame päťkrát ročne,“ hovorí páter Hegglin. Na stretnutia chodí aj psychologička, dátumy týchto programov sa z dôvodu anonymity nezverejňujú. Ak by však niekto mal záujem, môže sa do programu prihlásiť. „Predtým ako pôjde do skupiny, musí prísť ku mne alebo k našej psychologičke,“ poznamenáva Jozef Hegglin.

 

Individuálne duchovné cvičenia

Zaujímalo nás tiež, ako prebiehajú spomínané individuálne duchovné cvičenia. „Ich účastník ma svoju súkromnú izbu. Prednášky nie sú súčasťou programu, namiesto toho sa človek raz za deň stretáva s osobou, ktorá ho sprevádza. Dostáva nejaké texty, obyčajne zo Svätého písma na ďalší deň, a má svoj osobný program. Niektoré veci prebiehajú spoločne, ako napríklad svätá omša alebo jedenie. Cvičenia prebiehajú celý týždeň v tichu,“ približuje páter Hegglin. Dodáva, že o tento typ duchovných cvičení je záujem a účastníci si ich pochvaľujú. „Páči sa mi, že sú vedené individuálne, nie hromadne, stádovito, a každý má dostatok času, priestoru – na seba i Boha. Rešpektuje sa človek, jeho dôstojnosť, potreby a každý je tu prijatý. Je tu také rodinné prostredie,“ píše sa v jednom z ohlasov na individuálne duchovné cvičenia.

Súčasťou novootvoreného Domu Kána je aj pustovňa. Človek tak môže byť na Lukovom Dvore duchovne celkom osamostatnený. V pustovni má i kuchynku, takže si môže sám variť. „Je to taká moderná pustovňa, človek v nej má všetko, čo potrebuje k životu,“ konštatuje s úsmevom páter Hegglin.

 

Kto chodí na kurzy

Na uzdravujúce programy prichádzajú ľudia s duševnými zraneniami, hľadajúci pomoc pri spracovaní strachu alebo túžiaci rozvíjať sa v sebaprijatí. „Kurzy absolvujú tiež ľudia, ktorí sú vyčerpaní alebo vyhorení; ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú spracovať smútok. Taktiež je veľký záujem o program o hľadaní zmyslu života. Dnešný človek sa totiž často pýta, aký má zmysel to všetko, čo robí,“ hovorí sestra Miroslava.

Mnohí, ktorí prichádzajú na Lukov Dvor, však v prvom rade hľadajú ticho, pokoj a spočinutie. Keď na začiatku vyjadria očakávania, často z ich úst zaznieva túžba po odpočinku. „To je prvotný úmysel a potom sú motiváciou jednotlivé témy, ktoré ponúkame,“ dodáva rehoľníčka z Congregatio Jesu. Návštevníci kurzov vyzdvihujú, že všetko prebieha profesionálne a program je po obsahovej stránke veľmi hodnotný. „Cítim, že si zasa o kúsok lepšie rozumiem. Som oddýchnutá na tele i na duši. Po tomto kurze som sa zbavila môjho životného problému, vystúpili však iné. Ale i tak sa cítim spokojná. Viem ako na to!“ napísala jedna z účastníčok. Iný svoj pobyt na Lukovom Dvore zhodnotil slovami: „Páčilo sa mi tu všetko. Hlavne pôsobenie Ducha Svätého, ktorý pôsobí rozličnými charizmami. Bolo cítiť pokoj a Božiu lásku. Kurz hodnotím ako silné Božie riadenie.“

Na programoch sa zúčastňuje v priemere 20 ľudí, počet však závisí od kurzu. Záujemcov, ktorí hľadajú uzdravenie a duchovné vedenie, však pribúda. Prichádza viac žien, prevažuje stredná a staršia generácia, no podľa slov sestry Miroslavy sa okruh záujemcov začína omladzovať. Účastníci sú z celého Slovenska, cestujú aj z Česka. Účasť závisí aj od dĺžky programu, nie každý si totiž môže dovoliť týždňový kurz. Väčšinou sú tak viac naplnené víkendové akcie.

 

Ako sa prihlásiť

Na stránke www.misionari.sk je možné pod kolonkou duchovné centrum nájsť celý program. Záujemcovia nájdu popis, informácie o lektoroch i prihlasovací formulár. „Prihlasovanie prebieha väčšinou cez formulár na našej stránke. S prihlásenými komunikujeme, zaradíme ich do programu, určíme im izby, mailom alebo telefónom dostanú potrebné inštrukcie,“ približuje sestra Miroslava.

 

Sestry z Kiribati

Na Lukovom Dvore pôsobia aj sestry z komunity Dcéry našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pochádzajúce z ostrovného štátu Kiribati. Na Slovensko ich zavolal páter Hegglin, ktorý na ďalekých ostrovoch v južnom Pacifiku pôsobil 15 rokov. Úlohou sestier je postarať sa o izby, jedlo a okolie domu. Okrem toho však vždy usmievavé rehoľníčky prinášajú uvoľnenú atmosféru a ľudia vďaka nim cítia prijatie. Sestra Mary nám ukázala aj ich malé hospodárstvo, kde chovajú ovce či sliepky. Pre mnohých účastníkov kurzov je pomoc so starostlivosťou o zvieratá alebo záhradku tiež jedným zo spôsobov, ako nájsť vytúžený pokoj.

A keď ho nenájdu pri zvieratkách, môžu sa prejsť po veľkom parku, kde sa nachádza kaplnka, krížová cesta, ale tiež ihrisko.
Pokoj na Lukovom Dvore zrejme nenájdete iba v čase, keď tam každý rok koncom júna slávia sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vtedy do centra prichádzajú veriaci zo všetkých nitrianských farností, aby spolu s Misionármi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho oslávili ich sviatok.

 

Ako prebieha bežný deň počas programu?

Keď sú individuálne duchovné cvičenia alebo týždenný kurz, každý program sa začína večer svätou omšou o 18.30. Po večeri je úvodný program, na ktorom návštevníci dostanú organizačné inštrukcie, predstavia sa, povedia svoje očakávania. Ďalší deň začínajú raňajkami, ktoré prebiehajú od 8.00 do 9.00.

Keď sú napríklad individuálne duchovné cvičenia, o 9.00 začínajú osobné rozhovory, pri ktorých každý prichádza k svojmu duchovnému sprievodcovi. Ak je program zložený aj z prednášok, už o 9.00 sa všetci zhromaždia v prednáškovej miestnosti a tam je 45-minútová prednáška. Potom ľudia majú osobný čas, počas ktorého pracujú so zadanou úlohou. Následne je znova priestor na rozhovory.

Popoludní je zväčša odpočinok, v rámci ktorého je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Potom je opäť prednáška alebo rozhovory a večerná svätá omša. Po večeri väčšinou býva adorácia alebo spoločný program.

Ak ide o víkendový kurz uzdravujúcej cesty života, program je oveľa hustejší. Väčšinu času tvoria prednášky, je však priestor aj na spoločný program.