Aj dnes má SSV nadšených šíriteľov

Hoci jubilujúci Spolok svätého Vojtecha oslavuje už stopäťdesiatku, stále má vo svojich radoch zanietencov. K súčasným šíriteľom členstva i propagátorom hodnôt najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku patrí aj František Kavecký (51).

Peter Slovák 11.09.2020
Aj dnes má SSV nadšených šíriteľov

Súkolesie duchovne podnetného spolku potrebuje ustavične nových šíriteľov, ako je František Kavecký. Snímka: archív Františka Kaveckého

František Kavecký býva v Hviezdoslavove, kam sa s rodinou prisťahoval z Bratislavy. O koreňoch svojho pozitívneho vzťahu ku katolíckemu spolku hovorí: „Členstvo v SSV bolo v našej rodine prirodzeným vyjadrením príslušnosti k národu a ku katolíckej viere.“

Mnohým napadne otázka, prečo sa navyše rozhodol založiť miestnu skupinu SSV vo farnosti, kde aktuálne žije. Aktívny novinár vysvetľuje:

„Venujem sa tiež polygrafii a pri predstavovaní veľkých slovenských vydavateľstiev som približne pred piatimi rokmi navštívil aj SSV. Uvedomil som si obrovskú hodnotu diela, ktorú spolok spravuje. Pri rozhovore s jeho riaditeľom som pochopil, že počet členov klesá, lebo rodičov nenahrádzajú ich deti, čo by podľa mňa malo byť prirodzené.

Ja osobne som považoval za samozrejmé, že po smrti nášho otca sa členkou SSV stala sestra - a v rodine sme tak vždy mali Pútnik svätovojtešský, jednu spolkovú knihu a film. Povedal som si, že skúsim založiť skupinku v našej obci, a tak vytvoríme ďalší prvok stmeľujúci ľudí vo farnosti.“

Hlavným impulzom pre toto rozhodnutie bola osoba jeho nebohého otca. František Kavecký pokračuje:

„Bol som najmladší zo šiestich súrodencov a vnímal som jeho zodpovednosť a zásadovosť. Nikdy nechýbal pri práci pre farnosť, nikdy neskrýval svoju vieru a bol pripravený znášať nepohodlie.

Pri výmene generácií treba zapĺňať miesta, ktoré by inak zostali prázdne. Myslím si, že ak človek môže niečo urobiť pre spoločné dobro, tak to urobiť musí.“

Keď sa pýtame, prečo je dôležité, aby lokálne združenia SSV fungovali, František Kavecký zdôrazňuje:

„Pri mediálnom tlaku bezcenných až škodlivých informácií, ktoré na nás útočia z každej strany, je veľmi vzácne nájsť si chvíľu na duchovné hodnoty. Členstvo v spolku vám zaručí, že sa do vašej rodiny dostane kniha, ktorú sa oplatí prečítať.

Členovia našej skupiny sa na podielovú knihu tešia a berú ju so sebou na dovolenku. Cítime sa súčasťou veľkej rodiny SSV.

Vnímame hodnotu jeho 150-ročnej tradície a ceníme si možnosť čerpať z práce Andreja Radlinského, Andreja Hlinku, Mikuláša Schneidera-Trnavského a všetkých predstaviteľov a členov SSV. Už samotné slovo spolok vyjadruje najdôležitejšiu úlohu – spájať.“

Do budúcnosti by František Kavecký chcel zaprial 150- ročnému oslávencovi, aby dokázal sprevádzať slovenské katolícke rodiny do ďalších storočí, aby opatroval, zveľaďoval a sprístupňoval širokému okruhu ľudí svoje duchovné a kultúrne bohatstvo.