Biskup Forgáč navštívil nemocnicu

V rámci konania pastoračných návštev nemocníc Košickej arcidiecézy 16. februára prišiel do nemocnice v Snine košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Jana Matulajová 11.03.2020
Biskup Forgáč navštívil nemocnicu

Snímka: Matúš Gavron

Ponavštevoval jednotlivé oddelenia, kde okrem rozhovorov s pacientmi im rozdával aj Oltárnu sviatosť. Za prítomnosti veriacich pacientov celebroval v nemocničnej Kaplnke sv. Damiána de Veuster svätú omšu.

V svojom príhovore sa dotkol otázky utrpenia a čistoty srdca, ktorú je veľmi dôležité zachovať aj v čase choroby. Je potrebné, aby v ňom vládol pokoj a láska. V závere milej udalosti prítomným otec biskup poprial, aby v nemocnici získavali nielen telesné, ale i duchovné zdravie.