Biskup, ktorý spájal Slovákov v zahraničí

V novembri si slovenská verejnosť doma i v zahraničí pripomína výročia spojené s menom biskupa Andreja Grutku – 110 rokov od jeho narodenia a 25 rokov od úmrtia. 
Milan Novotný 27.11.2018
Biskup, ktorý spájal Slovákov v zahraničí

Biskup Andrej Grutka. Snímka: Jozef Barlaš. Obraz je vo vlastníctve PSÚSCM v Ríme.

Kňaz slovenských rodičov sa narodil 17. novembra 1908 v meste Joliet (Illinois, USA) v rodine Žofie a Šimona Grutkovcov. Jeho rodičia pochádzali zo Spišskej Starej Vsi.
Andrej Grutka získal v rodisku základné vzdelanie. Po absolvovaní benediktínskeho kolégia svätého Prokopa v Lisle (Illinois) pokračoval v teologickom štúdiu na North American College v Ríme. Tam bol vysvätený za kňaza 5. decembra 1933 a prvú svätú omšu slúžil pri hrobe svätého Cyrila v Bazilike svätého Klementa. Prvé týždne po kňazskej vysviacke prežil v rodnom kraji svojich rodičov, na Zamagurí.

Po návrate do USA pôsobil ako kaplán v Elkharte (Indiana), v rokoch 1942 - 1944 bol farárom slovenskej obce Najsvätejšieho Srdca v East Chicago (Indiana) a od roku 1944 až do svojho vymenovania za biskupa spravoval slovenskú obec Najsvätejšej Trojice v Gary (Indiana). V máji 1956 bol vymenovaný za pápežského preláta a o nejaký čas neskôr za člena Pápežskej mariánskej akadémie. Vo februári 1957 bol vysvätený za biskupa a stal sa prvým duchovným pastierom novozriadenej diecézy v Gary. Pred účastníkmi biskupskej konsekrácie vyhlásil: „Na svojich slovenských rodičov a na slovenský národ nikdy nezabudnem!“ Vrúcne slovenské cítenie a hlboký záujem o povznesenie slovenského spoločenstva na poli duchovnom, národnom i kultúrnom potvrdzoval neustále.

Andrej Grutka mal veľkú zásluhu na založení Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Dokázal presvedčiť  o jeho potrebe slovenské krajanské organizácie v Amerike a viedol aj zbierku na jeho výstavbu. Pápež Ján Pavol II. mu udelil pri príležitosti 35. výročia vzniku titul pápežský ústav. Bol spoluzakladateľom a do konca života pevným pilierom Svetového kongresu Slovákov. Jeho duchovné príhovory sa pravidelne objavovali na stránkach krajanských časopisov Jednota, Slovák v Amerike, Katolícky sokol, Ave Maria, Hlasy z Ríma atď. V decembri 1990 udelili v New Yorku biskupovi Grutkovi za jeho celoživotnú činnosť vyznamenanie The Ellis Island Medals of Honor. Organizácia National Ethnic Coalition, združujúca 66 najväčších etnických skupín v USA, udeľuje toto prestížne ocenenie najvýznamnejším osobnostiam politického, kultúrneho a náboženského života v krajine. Biskup Andrej Grutka zomrel 11. novembra 1993 v americkom meste Gary.