Ďakovali za kňaza

Vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chlebniciach 36 hodín farníci, príbuzní a priatelia chválili Pána a ďakovali mu za dar života človeka a kňaza Rudolfa Varhola

Helena Kadučáková 06.09.2019
Ďakovali za  kňaza

Kňaz Rudolf Varhol Snímka: archív -HK-

Veriaci si tak pripomenuli 9. augusta sto rokov od jeho narodenia. Kňaz Rudolf Varhol pôsobil vo farnosti v rokoch 1961 až 1997. Duchovné aktivity so spomienkovým akcentom 36 hodín pre Pána sa začali vo štvrtok 8. augusta napoludnie modlitbou Anjel Pána a adoráciou. Program pokračoval modlitbou posvätného ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval Pavol Prieboj. Po nej nasledovalo nočné eucharistické bdenie.

V piatok modlitbou krížovej cesty veriaci prosili Pána za nové kňazské a rehoľné povolania v ich farnosti. Po večernej svätej omši sa spoločne presunuli na cintorín k hrobu duchovného otca Rudolfa a vyprosovali mu bohatú nebeskú odmenu. Potom na farskom dvore kňaz Pavol Kadučák požehnal pamätnú tabuľu venovanú dlhoročnémmu duchovnému farnosti. V sobotu na záver spomienky celebroval slávnostnú svätú omšu Jozef Siska, farár farnosti Spišské Bystré, rodák a príbuzný kňaza Rudolfa Varhola. Po svätej omši prebehla prezentácia biografie Mozaika života kňaza Rudolfa Varhola. Počas jeho pôsobenia v chlebnickej farnosti vyrástlo šesť kňazských a viacero ženských rehoľných povolaní. Otec Rudolf zostal v srdciach farníkov vzorom dobrého pastiera, pokorného a láskavého učiteľa, ktorý životom a prácou vydával svedectvo, že Boh existuje a je láska.