Farská rodina sa rozrastá

Farnosť Považany zažila dve krásne a duchovne povzbudzujúce  slávnosti, na aké si nespomínajú ani najstarší pamätníci farského života. 
Mária Adamčíková 31.07.2020
Farská rodina sa rozrastá

Celá považianska farnosť ďakuje Bohu za dar nových bratov a sestier vo viere. Snímka: Daniel Šálek

V nedeľu 28. júna vo farnosti Považany a o týždeň neskôr 5. júla vo filiálke v Potvoriciach prijali sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie štyria katechumeni, dvaja muži a dve ženy. Dôvodom, prečo sa ľudia v mladšom dospelom veku rozhodli vstúpiť do Katolíckej cirkvi, bol predovšetkým príklad ich rodiny a priateľov.

Miestny farár Róbert Vacula povzbudil nových kresťanov budovať si s Ježišom živý osobný vzťah: „Buďte svedkami Ježiša Krista, svedčte svojou láskou!“

Upozornil ich, že to nebude vždy ľahké, no len tak sa ich život naplní pokojom, keď sa stanú jeho nositeľmi a budú ho šíriť v svojich rodinách, na pracovisku i v svojom okolí. Celá považianska farnosť ďakuje Bohu za dar nových bratov a sestier vo viere.